Pastoor Bart zet KERKnetmedewerkers in de bloemetjes tijdens nieuwjaarsreceptie

Post date: Feb 11, 2017 5:07:15 PM

Het jaar 2017 is al even ingezet. Meer dan tijd dus om terug te blikken en te kijken naar datgene wat ons samenbrengt in onze parochie. De parochie betekent niet alleen voor onze kinderen maar ook voor onze volwassenen heel wat. We leven vandaag in tijden waar terreur hoogtij viert. Angst en wantrouwen, hoe gaan we daar mee om? Het beste antigif vinden we in de diepte. Christus geeft het ons. Hij is het zelf, het tegengif. Hij leert ons wat vertrouwen is, liefde is. Hij geeft ons het vertrouwen dat dat allemaal nog veel sterker is dan al wat ons kan ten deel vallen. We mogen dankbaar zijn en in deze tijd misschien nog meer dan in andere tijden. De parochie maakt wel degelijk voor velen een verschil in hun leven. Laat ons deze dankbaarheid beleven en ze ook durven uitspreken!

De receptie werd ingeluid met de oproep aan allen om het nieuwe jaar met des te meer energie en vertrouwen en hoop tegemoet te zien. De parochie wil daar het beste van maken. U ook?

Met energie vertrouwen en hoop en waar het Christelijk geloof de gist in het deeg kan zijn. Zo verwoordt Pastoor Bart het terecht tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de receptie in het OC ‘t Woumenhof.

>>> Fotoalbum (klik hier)

Nieuwjaarstoespraak van Pastoor Bart Malfait

Beste medewerkers,Beste sympathisanten,

Beste aanwezigen.

Voor zij die misschien niet in de kerk waren wil ik nog eens mijn beste wensen uitdrukken aan u allen voor een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Ik voeg er graag de wens aan toe die je misschien ook elders hebt gelezen:

Onze liefste wens

opnieuw geloven in de mens.

Niet altijd wijzen op zijn falen

maar duizendmaal herhalen

dat hij een deel is van Gods plan,

daar wordt de wereld mooier van. (Toon Hermans)

Het is dat wat we vandaag precies willen doen:

dankbaar terugblikken op het voorbije jaar en niet altijd wijzen op ons falen,

maar op wat goed en mooi is geweest.

We zijn dankbaar omdat we samen gemeenschap mogen vormen, voor de momenten dat we elkaar mogen ontmoeten …

We denken daarbij vooral aan het verenigingsleven en de kermisdagen.

Ik denk ook aan instellingen waar mensen elkaar vinden: de school en het wzc.

Dat is zo waardevol!

Maar ik denk dat het geloof daarbij gist in het deeg kan zijn.

Je door God bemind weten, helpt om open en respectvol, vriendelijk en blij, dienstbaar en vergevingsgezind te zijn. Waarden die de kwaliteit van een gemeenschap doen rijzen.

Daarom is het belangrijk dat er ook zoiets bestaat als een geloofsgemeenschap, een Kerkgemeenschap waar we ons voeden aan een Bron.

Dank je wel aan allen die meewerken in het sociale en kerkelijke leven!

Maar ook voor de toekomst willen we duizendmaal herhalen

dat ieder van u een deel is van Gods plan,

daar wordt de wereld mooier van.

De toekomst die ken ik niet.

Maar ik meen wel te weten dat niets altijd hetzelfde blijft, en dat alles verandert.

De samenleving verandert, en zelfs snel en grondig, het verenigingsleven en de Kerk zullen dus ook veranderen.

Niet dat ze hun basiswaarden en hun geloof veranderen, maar hoe ze zich organiseren.

Daarom hopen we op jullie medewerking en participatie te kunnen blijven rekenen in veranderde omstandigheden, natuurlijk eerst hier in Woumen, maar als de situatie zich daartoe noopt, ook over dorpsgrenzen heen.

Alleen zo kan God zijn plan verderzetten: dat mensen er zijn voor elkaar, dat ze gemeenschap vormen en ook Kerkgemeenschap.

Drempels overschrijden, ik weet dat dit vertrouwen en moed vraagt.

Maar toch hoop en wens ik dat dit vertrouwen dit jaar mag groeien,

en dat nieuwe mensen en ervaringen jullie mogen boeien!

Op de kosten van de Pastorale eenheid, drink er nog één of twee

op een nieuw en boeiend jaar!

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste