Terug grote opkomst voor de nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform

Post date: Feb 18, 2014 4:18:20 PM

Een grote merci voor uw aanwezigheid en steunbetuiging. De Woumenaars waren terug massaal aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’. Ongeveer 250 aanwezigen waren voor de tweede keer bijeen in het OC ‘t Woumenhof te Woumen onder het motto ‘Breng je buren mee !’. En gelijk hadden ze! Het werd een gezellig samen zijn waarbij jong en oud een glaasje en een hapje werd aangeboden. Onder de aanwezigen waren ook Burgemeester en Provincieraadslid, Lies Laridon - 1ste Schepen, Kurt Vanlerberghe, 2de Schepen, Martin Obin - 3de Schepen en Provincieraadslid, Eric De Keyser en 4de Schepen Marc De Keyrel had zich verontschuldigd. Tevens waren tal van vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en organisaties aanwezig. Tussen de babbels en geknabbel door, kwam de nieuwjaarsspeech. Wie hem gemist zou hebben of niet alles heeft gehoord, kan hem hier nog eens rustig nalezen.

Speech van coördinator Manu Mackelberg

Beste inwoners, handelaars en vertegenwoordigers van de verenigingen van Woumen en ik mag natuurlijk ook het schepencollege en mevrouw de burgemeester niet vergeten.

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform van Woumen. Wij zijn blij dat jullie, na de geslaagde eerste editie van vorig jaar, hier nu weer even massaal aanwezig zijn. Wij hopen dat dit een teken is dat jullie ons werk een beetje appreciëren en dat jullie niet alleen voor de gratis drank en hapjes hier aanwezig zijn.

Met het Bewonersplatform hebben we een druk jaar achter de rug. Ik weet dat eigen lof stinkt, maar laat het dan maar een beetje ruiken, want eigenlijk ben ik – als coördinator van het Bewonersplatform – heel trots op hetgeen we in 2013 allemaal hebben kunnen doen.

We waren in het begin van 2013 ambitieus. We wilden niet alleen onze normale activiteiten doen, zoals de algemene dorpsvergadering in september, de kaarting op kermismaandag, de Blankaartklok tweemaal in jullie bus brengen. Dit alleen al zorgt soms voor heel drukke periodes en voor stressmomenten. Zeker als je dan bij het verdelen van de Blankaartklok in het Wilde Westen van Woumen – de broeken zoals we ze beter kennen – je wagen dan nog eens vastrijdt in een kleine gracht en je content mag zijn, dat een bereidwillige landbouwer je in het pikdonker wil komen bevrijden. Nog eens merci, hé Geert!

Neen, dat was voor ons niet voldoende, we wilden ook meer en toen we overliepen wat we allemaal nog extra wilden doen in 2013, dacht iedereen dat we niet alles zouden kunnen realiseren.

Maar zoals Nelson Mandela ooit zei: “It always seems impossible until its done”. Het lijkt altijd onmogelijk tot het gedaan is. En zo zijn we er – dankzij de hulp van vele vrijwilligers - toch in geslaagd om het speelpleintje aan de school serieus te vernieuwen. Een grote dank trouwens aan iedereen die toen is komen helpen van ’s morgens vroeg tot ’s avond laat. Ik mag hier trouwens ook zeker niet de Koning Boudewijnstichting vergeten die ons de financiële middelen heeft geschonken om dit te realiseren.

En zo hebben we zelfs ook de TV gehaald met onze vredesboom die we op het dorpsplein hebben geplaatst. Dat onzen boom een paar keer tegen de grond is gegaan is niet meer dan normaal. De weg naar vrede loopt nu eenmaal ook niet over een effen pad.

We zijn echter ook tevreden dat we soms kleine ergernissen hebben kunnen oplossen. Het voetpad aan de tramstatie, het lamentabele wegdek van de Steenstraat thv de Schrevelstraat, overstromingen in de Kerkhofstraat. We kregen deze klachten binnen en na overleg met het Stadsbestuur zagen we opeens dat dit alles snel werd opgelost. Door onze tussenkomst – ik weet het niet – misschien was dit al langer gepland, maar het kan geen toeval zijn dat na onze tussenkomsten alles in een stroomversnelling geraakte. Het is zoals ik reeds zei – eigen lof stinkt – maar liever een beetje stank dan stilstaan.

Zo kan ik naadloos overgaan tot onze samenwerking met het Stadsbestuur, waarvan ik durf te stellen dat deze heel goed verloopt. Wederom was het Nelson Mandela die zei “Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan”. En zo gaat het ook met het Stadsbestuur, we helpen elkaar al het nodig is en als het goed is, dan zeggen we het ook. Daarom ook dank voor de soms kleine ingrepen aan de Tramstatie, de Steenstraat en de grotere oplossing voor de waterproblemen in de Kerkhofstraat en voor de – eindelijke – grondige vernieuwing van het dorpsplein, waarin het Stadsbestuur zijn belofte heel duidelijk is nagekomen dat wij heel wat inspraak zouden krijgen.

Mogen wij nu op onze lauweren rusten, neen. Een recent gestorven wereldleider…. Nelson Mandela zei ooit: “After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb” Als je eenmaal een grote berg over bent, zijn er altijd nog veel meer bergen te overwinnen.

We blijven plannen hebben om ons dorp nog meer met elkaar te verbinden. En dit niet alleen door recepties zoals deze te organiseren. Dat jullie hier met zoveel zijn geeft ons trouwens de moed om verder te blijven doen, want ik moet eerlijk zijn, ook voor mij is het makkelijker om de bar te sluiten op onze jaarlijkse kaarting, dan op een regenachtige zaterdagmorgen om zes uur op te staan om te helpen bij het speelplein.

We gaan ervoor blijven ijveren om nieuwe Woumenaars zich nog meer te doen thuis voelen in de mooie dorp met zijn schitterende mensen, handelaars en verenigingen. Een grote dank trouwens aan de handelaars die ons gesteund hebben om deze receptie met weinig financiële middelen te kunnen laten doorgaan.

Een eerste activiteit die binnenkort zal doorgaan is het laten herleven van het toneelgebeuren in ons dorp. Een succes blijkbaar want tot nu toe hebben reeds meer dan 250 mensen een kaartje gereserveerd. We zijn met het BP content dat ook dit blijkbaar gesmaakt zal worden door de Woumenaar.

We hopen ook – en zei een groot man niet ooit eens : “Hope is a powerful weapon, and no one power on earth can deprive you of” - Hoop is een krachtig wapen en niemand op aarde kan dit van je afnemen – dat we in 2014 eindelijk een definitieve oplossing zien voor de rest van het Speelplein, dat we de grootste plannen van het Stadsbestuur voor een nieuw ontmoetingscentrum waarheid mogen zien worden en dat er een goede communicatie mag zijn ivm de vele wegenwerken die op ons afkomen.

Een voorlaatste dankwoordje is voor de medewerkers van het BP: Geert, Karel, Filip, Danny, Wim, Bertrand, Marie Rose, Sigrid, bedankt voor de vele inspanningen van dit jaar. Hopelijk zien jullie het zitten om dit nog een tijdje voort te doen, want zonder jullie zou het niet lukken.

Ook een grote merci aan jullie voor jullie aanwezigheid en ik zou willen eindigen met een citaat van …….. mezelf : Sante en laat het jullie smaken