Het nieuws van hier... 't is de moeite... 

(klik hier)

Dorpskrant - 

'DE BLANKAARTKLOK' 

(lees hier)

Archeologen vinden Romeins brandrestengraf en aardewerk te WoumenArcheologen hebben bij opgravingen langs de Steenmolenbeekwegel, nabij het valleitje van de Steenmolenbeek - Woumen enkele opmerkelijke vondsten uit de Romeinse tijd gedaan die dateren van ongeveer, 57 v.Chr. tot 406 n. Chr. >>> Lees meer

 Stuur uw verenigingsactiviteiten, dorpsnieuws, suggesties... door naar bertrand.vandeginste@scarlet.be

© 2023 - Bewonersplatform Woumen - webbeheer Bertrand Vande Ginste