OPGELET VERKEERSHINDER – WOUMEN – vanaf 5 juli

In de week van 5 juli staan er door nutswerken tijdelijk verkeerslichten in de Iepersteenweg ter hoogte van de Vrije Basisschool in Woumen.

Het fietspad schuift door deze werken op richting rijbaan en om fietsers veilig te laten passeren, wordt er met verkeerslichten gewerkt.

Voor en na de werkuren probeert de aannemer de verkeerslichten weg te zetten, maar enkel als dat de veiligheid van de fietsers niet in gevaar brengt.GRATIS uw mededelingen online!

Stuur uw activiteitengegevens door naar: bertrand.vandeginste@scarlet.be