Contact

Door het opzetten van het bewonersplatform 'De Blankaartklok' Woumen wil de organisatie komen tot een intensievere samenwerking met de lokale bewoners. Samen werken aan een duurzame leef- en woonomgeving is immers een zorg voor bewoners én beleid waarin beide partijen gedeelde verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Meldpunt (klik hier)

Met deze meldingskaart krijg je de mogelijkheid om suggesties, vragen, klachten, kleine en grote problemen aan het Stadsbestuur mee te delen. De meldingen worden door ons dan doorgestuurd naar de betrokken diensten die, in de mate van het mogelijke, instaan voor het beantwoorden en oplossen van de klacht of het probleem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medewerkers Bewonersplatform 'De Blankaartklok' in alfabetische volgorde:

Geïnteresseerd om ons team te versterken? Aarzel dan niet om ons te contacteren (0474/779352 - Wim Coussement)

Stuur uw verenigingsactiviteiten, dorpsnieuws, suggesties... door naar bertrand.vandeginste@diksmuide.be

Geert Averbeke

Martina Blondeel

Filip Boen

Wim Coussement

Karel Famaey

Kristien Florizoone

Manu Mackelberg

Danny Van Acker

Pol Vanalderweireld

Bertrand Vande Ginste