Levende kerststal centraal thema tijdens Kersteucharistieviering

Post date: Dec 28, 2015 2:07:47 PM

Tijdens de kersteucharistieviering die werd opgeluisterd door het Sint-Andreaskoor kon het talrijk opgekomen publiek de geboorte van Jezus Christus in levende lijve meevieren. Maria, een eenvoudig meisje dat wordt uitverkoren om de moeder te zijn van Jezus werd vertolkt door Mieke, de echtgenote van Koen Remaut. Koen als de timmerman Jozef, kreeg als taak om de voedstervader van de Verlosser te zijn, en in die hoedanigheid deed Jozef wat de aartsengel Gabriël hem gezegd had en nam Maria tot zich als vrouw. Hun flinke baby Floor werd als Kindje Jezus geboren, dat zoveel geluk en vrede zal brengen voor 2016. God zond de mooie vredesengel zonder zijn witte vleugels naar de kerststal van Woumen in de gedaante van hun dochter Stien. Na afloop van de deze prachtige misviering waren Pastoor Bart en zijn team bijzonder tevreden.Proficiat!

Het Kerstverhaal

Om het allemaal weer op te frissen, en misschien ook wel om voor te lezen aan de kinderen hieronder in het kort het kerstverhaal.

In het dorpje Nazareth in Galilea wonen de timmerman Jozef en Maria. Ze willen graag trouwen en dan kinderen krijgen. Op een dag verschijnt de aartsengel Gabriël aan Maria. “Maria, je zult een zoon krijgen. Hij zal Jezus heten. Hij zal heel bijzonder worden, want hij is een zoon van God. Een kind van vrede.”

“Dat kan toch helemaal niet” zegt Maria verbaasd. “Ik ben nog niet getrouwd, dus hoe kan ik dan een kind krijgen?”

“Wacht maar af”, zegt Gabriël, “het zal je vanzelf duidelijk worden.”

Maria is inderdaad zwanger en vertelt Jozef dat ze een kind krijgt. Jozef schrikt heel erg, maar toch wil hij nog steeds met haar trouwen. Het is toch wel een heel bijzonder kindje dat ze zullen krijgen.

De buik van Maria wordt steeds dikker. Op een dag komt er een soldaat van de Romeinse keizer naar Nazareth. De soldaat heeft belangrijk nieuws van de keizer. De keizer wil een volkstelling houden. Daarom moeten alle mensen zich in laten schrijven in hun geboortestad.

Jozef en Maria moeten nu naar Bethlehem. Maria gaat op een ezel zodat ze niet de hele reis hoeft te lopen. Ze verwacht haar kindje nu heel erg snel.

Als Jozef en Maria in Bethlehem aankomen is Maria erg moe. Ze gaan op zoek naar een slaapplaats. Maar elke herberg is vol omdat er heel erg veel mensen naar de stad zijn gekomen. Uiteindelijk komen ze aan bij een herbergier die ze een slaapplek aanbiedt in de stal. Het is er ten minste warm en er is voldoende stro om in te slapen. Jozef en Maria zijn erg blij met de warme slaapplek in de stal. Nu kunnen ze eindelijk uitrusten van de lange reis.

Midden in de nacht wordt Jezus geboren. Het kindje waarvan de engel Gabriël heeft gesproken. Maria wikkelt het kindje Jezus in doeken en legt hem in de kribbe gevuld met stro.

In de buurt van de stal houden herders de wacht bij hun schapen. Ze hebben vuur gemaakt om het warm te krijgen. Opeens is er een fel licht te zien in de hemel boven de herders. Het is een engel. “Wees niet bang” zegt de engel. “ik heb goed nieuws. Er is een heel bijzonder kindje geboren in een stal in Bethlehem. Een kind van vrede.” Opeens verschijnen er nog meer engelen. Ze zingen over het kindje dat net geboren is. Het mooie lied van de engelen klinkt over de velden met de herders en de schapen. “Ere zij God en vrede op aard”. Als de engelen weg zijn, gaan de herders naar de stal. Ze zijn wel erg nieuwsgierig geworden naar het kindje Jezus. Aangekomen bij de stal vinden ze Jozef, Maria en Jezus. Jezus ligt lekker te slapen in het warme stro in de kribbe.

De herders knielen voor Jezus neer. Ze vertellen over de engelen in het veld. Iedereen die het hoort wordt er helemaal blij van. Dit is een heel bijzonder kind. Een kind van vrede

Redactie, foto’s en film: Bertrand Vande Ginste

Fotoalbum

Film