Natuurinrichting de Blankaart deel 3 van start

Post date: Jun 14, 2014 4:47:51 PM

Vanaf 15 juni 2014 mag de aannemer starten met de natuurinrichtingswerken en moerasherstel Blankaart deel 3.

In fase 3 worden in het Blankaartgebied beheerd door Natuurpunt tal van watergangen gegraven of hersteld (de zogenaamde laantjes) en worden een aantal percelen afgegraven zodat ze het hele jaar door drassig blijven en een voedselplek vormen voor steltlopers, lepelaars en ander water- en moersvogels.

Identieke werken worden uitgevoerd in de zone beheerd door Afdeling Natuur & Bos, de zone tussen het Waterproductiecentrum, Knokkebrug en Ijzer.

Kostprijs van deze werken wordt geraamd op 850.000 € (incl. BTW). Kosten worden volledig gedragen door de Vlaamse overheid.