Bewonersplatform brengt heet van de naald nieuws…

Post date: Sep 23, 2014 5:58:30 PM

Het Woumense bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ bracht op maandag 8 september nieuws heet van de naald voor de talrijke aanwezigen. Ruim 80 mensen werden verwelkomd door Emanuel Mackelberg. Hij schetste kort de boeiende agenda van de avond en bracht als inleiding een kort overzicht over wat het bewonersplatform in het voorbije jaar zoal deed. Ook Focus-TV was van de partij !

Wat bracht het voorbije jaar?

De vredesboom die vorig jaar in de kerstperiode het kerkplein sierde was een grote voltreffer waar zelf de regionale televisie op af kwam. Heel wat voorbijgangers stopten even bij de boom om de diverse boodschappen van de mensen te lezen.De nieuwjaarsreceptie was voor een tweede maal de nagel op de kop. Het aantal aanwezigen was nog hoger dan in 2013. De absolute top was de toneelopvoering in feestzaal ’t Jagershof waar ruim 300 aanwezigen konden genieten van een vrolijke toneelavond in de eigen gemeente. De Blankaartblok, het vaste tijdschrift in Woumen nu reeds 24 edities rijk, betekent voor het bewonersplatform een sterk klankbord naar de bewoners van de Blankaartgemeente. Met de opbrengst van de patekaarting op kermismaandag slaagt men er in om dit prachtig tijdschrift tweemaal per jaar gratis aan de Woumenaars aan te bieden. De heraanleg van het kerkplein en de dringende aanpassingen voor de afwatering in de Kerkhofstraat sluiten het geheel af. Het mag gezegd zijn: ze maakten er ook dit jaar werk van.

Volledige presentatie (klik hier)

Na dit jaaroverzicht mochten Paul Suenens en Liesbeth Verdickt de renovatie van het waterproductiecentrum voorstellen.

Het waterproductiecentrum De Blankaart, in Woumen gekend als het spaarbekken, is momenteel 41 jaar oud. In 1973 drukte toenmalig prins Albert op de knop om de eerste liters water te laten zuiveren. Dit productiecentrum dat voor 1/3 van de West-Vlamingen water levert is dringend aan renovatie toe. Jaarlijks tien miljoen m³ water leveren aan de mensen vraagt heel wat inspanningen. De achthoekige waterbak en het productiecentrum zullen dus tussen nu en 2023 een grondige aanpassing mogen ondergaan. Men zal allereerst het zuiveren van het water -dat voornamelijk uit de Ijzer en het Blankaartbekken komt- op een heel nieuwe manier gaan zuiveren. Een wijze die efficiënter en veel goedkoper en daarenboven ook nog milieuvriendelijker zal zijn. De chloorbehandeling wordt aanzienlijk minder dan op deze dagen. Het huidige productiecentrum –het hart van de installatie- wordt in die periode afgebroken. Ondertussen zal men links en rechts van het huidige gebouw nieuwe slibbekkens en nabehandelingskamers aanleggen. De werken zouden in de komende tien jaar ongeveer 60 miljoen van het budget opslokken. Men hoopt vijftig jaar na de eerste druppel een volledig vernieuwd en gemoderniseerd waterproductiecentrum te hebben. Op www.dewatergroep.be/blankaart kun je de plannen en de werken blijven volgen. Volledige presentatie (klik hier)

Nieuw woon-zorg-centrum

Katrien Sampers, directrice van het COD Sint-Jozef, vertelde de aanwezigen de stand van zaken van de nieuwbouw van het woon-zorg-centrum. De eerste fase nadert zijn voltooiing. De werken begonnen in mei 2012 en men hoopt nog voor nieuwjaar het eerste deel van de nieuwbouw te kunnen afwerken zodat 62 bejaarden het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen. In een tweede fase -2014-2016- wordt dan het laatste stuk van de nieuwbouw gerealiseerd om de 34 overige bedden te kunnen klaar maken voor de bewoners. De directie houdt eraan om geen opendeurdag te houden bij de ingebruikname, men zal echter wel de diverse organisatie uitnodigen om met een beperkte groep het nieuwe complex te bezoeken. Volledige presentatie (klik hier)

Pop-up Art

Vorig jaar was de vredesboom de culturele attractie, dit jaar wordt het de tentoonstelling ‘Pop Up Art Woumen’. Het evenement gaat door op het dorpsplein en in de prachtige Sint-Andreaskerk. Het project wil lokaal creatief talent een platform bieden om hun werk tentoon te stellen om alzo interactiviteit tussen de kunstenaars en het publiek te stimuleren. Bovendien zal het kunstproject een meerwaarde voor het Dorpsplein en de uitzonderlijke mooie kerk met zich meebrengen. Dit evenement loopt gedurende drie maanden en er zijn reeds meerdere plaatselijke kunstenaars die zich hebben ingeschreven voor dit creatieve gebeuren o.a. Patrick Steen, assemblagekunstenaar bekend van zijn kunstwerk 'Dansende Golven‘ Oostende, verder nog Peter Simoen, Rogette Jonckiere,

Jean Vandenhove, Nelly Vlaeminck, Daniël Derdaele (Sep Margo), Carine Vermeersch, Luc Famaey en de Rubensvrienden…

Noteer alvast volgende data in uw agenda:

Vanaf vrijdag 17 oktober start de tentoonstelling samen met “Buren bij kunstenaars 2014”

De officiële opening ‘Pop Up Art Woumen’ en inhuldiging van het vernieuwde Dorpsplein met receptie gaat door op zondag 19 oktober om om 10.30 uur in de kerk

U kan zich gratis inschrijven via bertrand.vandeginste@diksmuide.be Volledige presentatie (klik hier)

Na de pauze lichtte Geert Leeman, adjunct-dijkgraaf en Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder de aanleg van de winterdijk in het Blankaartbekken toe. Volledige presentatie (klik hier)

Vragenronde en nieuw ontmoetingscentrum

De nieuwe reglementering van OC ’t Woumenhof werd door schepen Karline Ramboer toegelicht en deze kun je volledig vinden in het info-blad van de stad Diksmuide. Burgemeester Lies Laridon kwam dan met heet van de naald nieuws uit de provincie.

Ze was net terug van een bijeenkomst van de burgemeesters van West-Vlaanderen en de gouverneur i.v.m. de elektriciteitsvoorziening tijdens de komende winter. Ze kon de aanwezigen verzekeren dat de boterstad niet zal afgeschakeld worden tijdens de komende winter. Er zal wel gevraagd worden aan de bewoners om solidair te zijn met de andere mensen door niet onnodig elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren zodat de last voor mensen waar er wel zou kunnen afgesloten worden erg beperkt zou zijn.

Schepen Kurt Vanlerberghe: Het nieuwe OC baart nog wat kopzorgen. Als het COD Sint-Jozef met voldoende middelen over de brug komt kunnen zij het OC verwerven en bouwt de stad een nieuw OC op de gronden van de vroegere jongensschool. In het andere geval breekt men het huidige ontmoetingscentrum af om er op dezelfde site een nieuw uit de grond te laten rijzen.

Schepen Eric De Keyser: De bouwlustigen zullen in Woumen ook in de volgende jaren weinig kansen krijgen.

Er staat een project voor sociale huurwoningen in de steigers alsook een klein project voor een 12-tal koopwoningen. Woumen blijft verweest achter tegenover de diverse kavels in alle andere deelgemeenten.

Fietspaden

Het erbarmelijke fietspad in de Jonkershovestraat wordt heraangelegd en dit in samenwerking met de gemeente Houthulst en de provincie West-Vlaanderen. Dit heikel pad-ergernis van velen- zal dus eindelijk een fijn pad worden. Ook het fietspad tussen Woumen en Diksmuide ter hoogte van het belastingskantoor zal aangepakt worden en dit samen met werken van Aquafin. Voor de vele studenten eindelijk een verbetering van het rijcomfort.

Varia

Stand van zaken Ring rond Diksmuide:

- 75% van de particuliere onteigeningen zijn rond

- op de aanlegplaats gaat het archeologisch onderzoek en de zoektocht naar munitie uit WO1 van start

- bouwaanvraag komt er begin 2015.

Voor wat het nieuw kerkhof betreft, een ontwerpbureau werd aangesteld.

De beloften, uitgaande van het Stad, inzake de investering in het speelplein lopen vertraging op omwille van de nog lopende discussie rond de eigendomsstructuur. Een vast contract wordt nagestreefd.

Bib aan huis i.s.m. het dienstencentrum Patershove. Er worden nog vrijwilligers gezocht om mee te helpen aan dit project. Het betreft hier de hulp bij de verdeling aan huis.

Op het einde van de vergadering was iedereen tevreden over de vele ingewonnen info en werd er bij een drankje nog even nagekaart.

Het voltallige bestuur kan tevreden terugkijken op deze geslaagde infoavond.

Geert Averbeke, Filip Boen, Wim Coussement, Karel Famaey, Manu Mackelberg, Danny Vanacker, Bertrand Vande Ginste, Sigrid Vandepoele.

Fotoalbum