Meldpunt

Welkom bij het MELDPUNT Bewonersplatform - WoumenHeeft u een klacht, melding of tip? Laat het ons dan weten!

Als Woumenaere bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur, openbare gebouwen... vast te stellen en u kan ons hierbij helpen.

Het meldpunt is het aanspreekpunt bij uitstek, je kan bij het algemene meldpunt terecht voor alle mogelijke meldingen, suggesties, vragen en klachten die te maken hebben met de werking van de stadsdiensten of waarvoor de stadsdiensten kunnen tussenkomen.

Wat kunt u melden?

U kunt klachten hebben over verschillende zaken die de gemeente aangaan:

- Heeft u een klacht of melding over de leefomgeving/openbare ruimte?

- Indien er een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie is die een dringende tussenkomst vereist of indien er iets schort aan de staat van de weg, dan kan u dit via deze site signaleren. Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde instanties.

- Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil, ...) en problemen met signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, ...)., knelpunten op fietspaden, gebreken aan openbare gebouwen... ... ... kunnen gemeld worden.

- Voor problemen met stadsdiensten en hun dienstverlening.

- Met suggesties over de Stad, haar diensten en dienstverlening.

Hoe gaat het in zijn werk?

De melding gebeurt via dit meldpunt (klik hier) en neemt slechts enkele minuten in beslag.

U kunt ook een e-mail sturen naar bertrand.vandeginste@scarlet.be