Paasboodschap in het licht van de aanslagen... Pastoor Bart Malfait - St. Andreaskerk - Woumen

Post date: Apr 1, 2016 2:24:53 PM

Hier volgt de prachtige paasboodschap van Pastoor Bart opgenomen tijdens de Eucharistieviering van Pasen.

Broeders en zusters,

de voorbije Goede Week is een bijzondere week geweest in het licht van de aanslagen in Zaventem en Brussel. De lijdensweek heeft heel concrete vormen gekregen en wel heel dichtbij. We zijn vooral overvallen door een gevoel van machteloosheid. Spijts alle inspanningen van politici, justitie, politie, leger, enzomeer en het dreigingsniveau 3 in Brussel zijn ze toch kunnen toeslaan en werden honderden onschuldige mensen slachtoffer.

Dat was puur terrorisme horen we zeggen, het heeft met godsdienst niets te maken. Laten we hopen dat het met godsdienst niets te maken heeft, want het zou een ware lastering zijn van de ware God om in zijn naam geweld te plegen en zulke laffe daden te stellen.

Paasboodschap in het licht van de aanslagen… er is nog hoop...

Homilie Pasen - 27/3/2016

Pastoor Bart Malfait - St. Andreaskerk - Woumen

Film

Maar, broeders en zusters, omgekeerd is godsdienst wel belangrijk in het zoeken naar antwoorden op onze vragen en een uitweg uit onze machteloosheid en verdriet. Dat er zoveel kwaad, onrecht en geweld gebeurt in onze wereld gaat God ter harte. Onze God is niet onverschillig bij wat ons hier overkomt. Integendeel, Hij trekt het zich enorm aan. We mogen niet vergeten als Jezus gestorven is aan een kruis, dan was het om de vorst van deze wereld, namelijk het kwaad, buiten te werpen! Om het kwaad in deze wereld te overwinnen, heeft God zijn eigen Zoon aan deze wereld gegeven. En vandaag met Pasen vieren wij deze overwinning! Er is dus ondanks alles hoop!

Broeders en zusters,

vandeweek hoorde ik onder tal van reacties op de aanslagen iemand zeggen: “Wij kunnen dat aan. Wij zullen ze overwinnen!” Ze leek me te suggereren: als wij met z’n allen ons verenigen en ons goed organiseren, zullen we deze klus wel klaren. Maar het is toch zeer de vraag of wij mensen alléén dit aankunnen. En het is natuurlijk goed dat wij meeleven met elkaar en dat we er alles aan doen om het geweld een halt toe te roepen, maar wij voelen toch ook aan dat wij geen heer en meester zijn over kwaad, onrecht en geweld in de wereld, in zijn vele vormen. Wij hoeven ook geen heer en meester te zijn, wij zijn ook maar mensen … In die zin is het wijs van de vader van de jonge man uit Esen die ook dodelijk getroffen werd in Zaventem. Hij zegt: “Het feit dat er fouten gemaakt zijn bij het onderzoek naar de terroristische cel die de aanslagen in Brussel pleegde, kan ik nog ergens begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat die mensen hun best hebben gedaan. Zij zijn geen robotten. Zeker als het gaat over informatie die mogelijk verkeerd werd ingeschat, kan ik begrijpen dat er fouten gemaakt werden.”[1]

Broeders en zusters,

als het gaat over het kwaad en het grote geweld in de wereld, maar ook over de onmacht en de onvrede in ons eigen hart, dan hebben wij aan onszelf en aan elkaar niet genoeg. De wereld en de samenleving hebben God nodig! Ik wil het van jou aannemen dat er mensen zijn die hun godsdienst misbruiken, maar daarom hoeven wij de ware God niet uit ons leven te bannen.

We mogen fier zijn christenen te zijn, want Jezus Christus ging totaal geweldloos en met een hart vol goedheid met mensen om, ook met mensen met kwade bedoelingen, en in diep vertrouwen op God zijn Vader heeft Hij alle geweld en liefdeloosheid overwonnen.

Vertrouwend op die God van Jezus kunnen ook wij werken aan een nieuwe wereld. En Hij zal ons bijstaan, want als we vandaag vieren dat Hij weer leeft, dan is het om dat Leven werkzaam te laten zijn in ons en in onze wereld.

Broeders en zusters,

laten we de komende paastijd aangrijpen om ons geloof steviger en standvastiger te maken, echter en concreter, want ook hier in Vlaanderen zijn er getuigen nodig: mensen die hun vertrouwen op God niet wegsteken, uit schaamte of schrik, mensen die zonder hoogmoed en pretentie, maar oprecht en zonder vrees durven zeggen: “Ik geloof in God die liefde is, ik geloof in Jezus Christus, de levende Heer, en ik geloof dat Gods Geest in mij werkzaam is als een kracht die aanzet tot goede daden, en uiteindelijk de macht van het kwaad zal breken.

Pastoor Bart Malfait - St. Andreaskerk - Woumen

[1] De Standaard 26-28 maart 2016 p. 11.

Redactie, foto, Film: Bertrand Vande Ginste