Woumen-Diksmuide krijgt 15 serviceflats in Huyze Walnes

Post date: Dec 11, 2012 10:09:22 AM

Tijdens het voorbije weekend kon iedereen de nieuwe assistentiewoningen Huyze Walnes in de Woumenweg 233 bezoeken. Eind februari 2013 opent het Centrum voor Ouderenzorg langs de Woumenweg 233, waar voorheen de meubelzaak Seys was, Huyze Walnes die plaats zal bieden aan vijftien serviceflats. Initiatiefnemer, het Centrum voor Ouderenzorg Sint-Jozef dat in Woumen ook een woonzorgcentrum heeft, vindt het belangrijk dat men zolang als verantwoord kan blijven wonen in een serviceflat en zorgt daarom niet alleen dat de flats alle comfort hebben maar ook dat er veiligheidssystemen zijn als een noodoproepsysteem op drie plaatsen in de flat, een beeld- en spraakverbinding en een aanwezigheidsdetectie in de badkamer waardoor 24u op 24u beroep kan worden gedaan op gekwalificeerde permanentie van het nabijgelegen WZC - Sint-Jozef.

“De serviceflats bestaan uit comfortabele en energievriendelijke woongelegenheden voor 65-plussers (alleenstaand of koppels) die zelfstandig kunnen wonen. Een zorgbehoevende persoon kan in een serviceflat samenwonen met een persoon die nog zelfstandig kan wonen. Elke flat is uitgerust met een leefruimte met keuken, een slaapkamer en een badkamer. De oppervlakte van een serviceflat varieert van 53 tot 61 m² en diverse serviceflats beschikken ook over een terras. Daarnaast is er een huiselijk ingerichte gemeenschappelijke ruimte met kitchenette en wasserette aanwezig. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen de bewoners een praatje slaan, samen TV kijken, samen eten, … Voorts beschikt het gebouw over een binnentuin, een lift en enkele parkeerstroken. Voor mensen die zich onveilig voelen en die in een aangepaste omgeving willen wonen (geen trappen in de flat, inloopdouche, …) kan een serviceflat dan ook een ideale oplossing zijn”, legt directeur Katrien Sampers uit.

“Maar bij Sint-Jozef stelt men dat ook het menselijk contact moet blijven. Daarom zal op geregelde tijdstippen de verantwoordelijke van de sociale dienst, indien de bewoner dit wenst, langskomen en desnoods zal deze persoon met de bewoner bemiddelen in het bekomen van aangepaste thuiszorg zoals thuisverpleging, hulp bieden bij het invullen van administratieve formaliteiten, … Als de zorgen te groot worden en de huidige zorg ontoereikend is, zoekt men samen met de bewoner naar een meer passende oplossing. Ingeval van eventuele opname in het WZC geniet de bewoner daarenboven van een voorrang voor opname. Voorts biedt men ook psychosociale zorg aan ingeval van psychosociale problemen zoals verveling, depressie, … Een medewerker zoekt indien gewenst samen met de bewoner en eventueel de familie naar een oplossing voor het probleem” aldus Katrien.

“Tot slot vindt men bij Sint-Jozef valpreventie nog heel belangrijk. Ongeveer één op de drie 65-plussers valt minstens één maal per jaar. De gevolgen van een valpartij kunnen groot zijn, ondermeer opname in een woonzorgcentrum. Daarom is het belangrijk om het risico op een valpartij te beperken. Op vraag van de bewoner kan een medewerker nagaan of er een verhoogd valrisico aanwezig is. Ingeval van een verhoogd valrisico, wordt indien gewenst samen met de bewoner gezocht naar de oorzaken van het verhoogd valrisico, worden informatie en tips gegeven om het valrisico te doen afnemen. Deze services zijn inbegrepen in de dagprijs”, aldus de enthousiaste en gedreven directeur Katrien Sampers.

Het nieuw Woumens zorginitiatief kreeg ook een naam: Huyze Walnes. Het woord ‘Huyze’ verwijst naar de huiselijke sfeer die men wil realiseren in het gebouw. Daarnaast sprak men vroeger niet van Woumen maar Walnes. Woumen wordt in de bronnen voor het eerst in 1096 aangeduid als Walnes. Zorgt de naam Huyze Walnes al voor een Woumense band, het gebouw heeft ook nog letterlijk een band met Woumen want de doorgang aan de rechterzijde van het complex is de vroegere kerkwegel die werd behouden.

Info: www.vzwcod.be

Fotoalbum