Woumense kermis heeft noten op de zang - Blankaartstoet brengt muzikale ganzen

Post date: Oct 12, 2012 2:19:28 PM

Op de laatste zondag van september wordt er traditiegetrouw in de Blankaartgemeente Woumen stevig kermis gevierd. Daar er dit jaar in september vijf zondagen waren kwam de kermisweek dus bijna helemaal in de maand oktober. Dankzij de tomeloze inzet en energie van de Blankaartvrienden werd er een heus kermisprogramma op touw gezet.

De kermis begon al op vrijdag in de vrije basisschool. De kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar knutselden een mooie kermis in elkaar met attracties en animaties voor de jongere kinderen van de school.

Op zaterdag kwam de kermis echt op dreef. In de namiddag was er kinderanimatie in de feesttent. De Gezinsbond nodigde hiervoor het theatergezelschap 'Kat en Kwaad' uit. Zij brachten het muzikale stuk 'In noot'. Na deze prachtige voorstelling konden de jongeren het op een lopen zetten, namelijk in de Kerkstraat alwaar de weg was vrijgemaakt voor de jaarlijkse loopwedstrijd. Vol inzet spurtte de jeugd het rubber van hun zolen.

Vervolgens zorgde de KWB voor het verdere verloop van deze sportieve namiddag met de 'Grote prijs zakenkantoor Mackelberg' een wedstrijd voor wielertoeristen die niet aangesloten zijn bij één of andere bond. Zoals elk jaar maakten deze renners er een waar spektakel van en verliep alles op wieltjes.

’s Avonds werd de 22e editie van de tentfuif een topper. De Woumense Chiro zorgde ervoor dat met deze spetterende fuif de mega feesttent barstensvol liep.

De georganiseerde feestelijkheden op zondag waren opnieuw een hoogtepunt van het kermisgebeuren. Ook het mooie weer was van de partij.

s’ Morgens zorgde de plaatselijke Koninklijke fanfare ‘Hoger Op’ voor de opluistering van de heilige hoogmis in de Sint-Andreaskerk. In de namiddag was er de 34e Blankaartstoet met o.a. een optocht van de oldtimertractoren ‘De Taaie Blankaarttrekkers’. Eén van de blikvangers dit jaar was de fanfare met de muzikale ganzen. Een tamboer, een tambour-maître en een groep Toulouse ganzen waren de exquise ingrediënten van deze grandioze act. In de late namiddag ging er op het Kerkplein de internationale taptoe door met wereldkampioen Showkorps 'El fuerte' uit Koksijde en de fantastische muziekgroep 'Le Royal Fasam Orchestra' uit Le Bizet.

’s Avonds kon men nog, al of niet met zwabberende benen, een dansje plaatsen tijdens het gratis kermisbal.

Het pas opgerichte bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ organiseerde op kermismaandag een patékaarting. Voor wie het niet weet: de opbrengst van dit gebeuren draagt bij tot de bekostiging van de gratis dorpskrant ‘De Blankaartklok’.

’s Avonds draaiden de boksauto's op volle toeren.

Op dinsdag was er het plechtig jaargetijde voor de overleden parochianen en de oorlogsslachtoffers van de beide oorlogen. In de vooravond verzorgde de dorpsfanfare ‘Hoger Op’ een wandelconcert in de gemeente. De muzikale optocht eindigde in de feesttent alwaar ze nog enkele nummertjes ten beste gaven.

Op woensdag herdacht Okra haar overleden leden en dit met een misviering in de Sint-Andreaskerk.

De slotapotheose kwam er op donderdag met het muzikaal vuurwerk.

De fanfare ‘Hoger Op’ speelde een prachtig concert in de grote feesttent.

Om 21u30 uur werd het dan weer drummen geblazen in de Woumenweg om er te genieten van een schitterend muzikaal vuurwerk. Een spetterend vuurwerk waar men van heinde en verre komt naar kijken. Na dit spektakel was er nog een gezellig samenzijn met hapje en drankje en dit tot in de vroege uurtjes.

Tijdens het slotweekend werd er op zaterdag nog gekaart in 't Jagershof en dit ten voordele van kaartersclub 101. De KWB sloot de kermis af met de jaarlijkse boterkaarting.

Fotoalbums