Grote solidariteit bij ‘SAMANA’ Woumen

Post date: Jan 3, 2017 3:45:02 PM

‘SAMANA’, het vroegere Ziekenzorg van Woumen is een zeer dynamische vereniging waarin veel vrijwilligers zich engageren om chronisch zieke mensen, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers de nodige kracht te geven om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. En dankzij het enthousiasme en de energie van deze Woumenaars maken zij wel degelijk een verschil. Iedere dag opnieuw zetten deze vrijwilligers zich belangeloos in met volle overgave staan ze steeds klaar in hun buurt. Alle waardering, erkenning en respect voor deze vrijwilligers. Een grote proficiat voor de ‘Witte Ridders’ van Woumen o.a. E.H. Bart MALFAIT, Magda VANASSCHE, Godelieve VANACKER, Rita TYVAERT, Femke DECLERCK, Marcella GHEERARDIJN, Rosa VLAMYNCK, Josiane TEMPERVILLE, Nancy DEWITTE, M. Rose HOORNAERT, M. José VANNIEUWENHUYSE, Godelieve DECLOEDT, Odette SOENEN en Maria ARICKX >>> Fotoalbum (klik hier)

Ziekenzorg sluit werkjaar af met kerst- en nieuwjaarsfeest

Maar liefst 63 leden hadden zich ingeschreven voor het kerst- en nieuwjaarsfeest. Na de verwelkoming was er even stilte voor een kerstbezinning. eeucharistieviering (Eucharistievieringboekje klik hier) geleid door pastoor Bart was het moment om eens stil te staan bij de betekenis van het kerstverhaal in onze huidige maatschappij. ‘Vrede & verdraagzaamheid’ waren de rode draad doorheen het hele verhaal. Het gelegenheidskoor zorgde voor een eigen kerstrepertoire van diverse kerstliedjes. Bij een heerlijke koffietafel, kon er worden bijgebabbeld. Moppenverteller van dienst, Francis Peeters uit Veurne zorgde voor een mooie ontspanningsnamiddag. Als aandenken aan het geslaagd kerst- en nieuwjaarsfeest kregen alle leden een fijne attentie uit de kerstboom mee naar huis. Ook de niet aanwezige leden werden niet vergeten. Zij kregen daarna bezoek van hun vrijwilliger met hun geschenk.

Film: ‘SAMANA’ Woumen kersteucharistieviering

Film: Moppenverteller Francis Peeters - ‘SAMANA’ Woumen

‘SAMANA’ is de nieuwe naam van Ziekenzorg Woumen

Anderzijds werd het de voorbije jaren steeds duidelijker dat onze naam de lading niet meer dekte. Dat steeds meer mensen uit onze doelgroepen zich niet meer tot ons aangetrokken voelden. Zelfs integendeel. Jonge chronisch zieken willen immers niet als 'ziek' bestempeld worden, laat staan dat ze 'verzorgd' willen worden. Ze willen zelf hun leven weer in handen nemen. Actief! Ook mantelzorgers vonden vaak de weg niet naar onze organisatie en veel kandidaat-vrijwilligers dachten door de naam 'Ziekenzorg' dat onze organisatie niets voor hen zou zijn. Omdat ze bijvoorbeeld wel hun creativiteit of reiservaring wilden delen met anderen, maar niets kenden van 'zieken verzorgen'. Velen namen daardoor zelfs nooit contact met de organisatie op. Dat zijn veel gemiste kansen, langs beide kanten.

Samen sterk

‘Samen’ werd door jullie als belangrijkste kernwaarde van Ziekenzorg CM naar voor geschoven en is dan ook de eerste bouwsteen, sleutelwoord, van onze nieuwe naam. De eerste drie letters van ‘Samana’ verwijzen hier nadrukkelijk naar.

De tweede bouwsteen van ‘Samana’ is het woord ‘kracht’. Kracht of ‘Mana’. In de mythologie staat Mana omschreven als een levenskracht voor alles wat goed is. Ook dat is ons op het lijf geschreven. Met onze werking doen we er alles aan om chronisch zieke mensen, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers de nodige kracht te geven om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. De kracht van vele mensen samen maakt dat we voor een positief verschil kunnen zorgen. Dat we ook samen kracht kunnen ontwikkelen om een zorgzame samenleving vorm te geven.

Warmte, contact en solidariteit zijn 3 andere belangrijke waarden die door jullie naar voor werden geschoven. We zijn overtuigd dat ‘Samana’ ook deze begrippen in zich draagt.

Dit werd vervolgens vertaald in een nieuw logo, waarin twee figuurtjes centraal staan. Schouder aan schouder. Of kijken ze mekaar aan? Maakt niet uit, ze zijn ervoor mekaar, ze communiceren, met elkaar, met jou, met iedereen. De hoofdkleur blauw straalt hoop, rust en vertrouwen uit. De kleur groen staat voor gezondheid, herstel en harmonie. Het is de kleur van de natuur, van een vruchtbare omgeving waarin nieuw leven ontstaat. En tot slot is oranje een warme, dynamieke kleur die levenskracht uitstraalt.

Activiteiten 2017 ‘SAMANA’ Woumen

  • 5 februari: Mosselfestijn ten voordele van SAMANA ism WKG.
  • 8 maart om 14u: Gespreksnamiddag SAMANA samen met OKRA: Onderwerp: BANGLADESJ
  • 26 april om 13u30: SAMANA Paasviering met ziekenzalving
  • 28 juni: Namiddaguitstap met SAMANAKERN WOUMEN
  • 8 oktober: SAMANA Dag van de “Chronische zieke mensen”
  • 11 oktober om 14u: SAMANA ism met OKRA: Gespreksnamiddag “Gezonde voeding”
  • 15 oktober om 9u15: SAMANA Herdenkingsmis overleden leden.
  • 27 december om 13u30: SAMANA Kerstfeest

Proficiat!

Redactie, foto’s en film: Bertrand Vande Ginste