Nieuwjaarsreceptie Bewonersplatform “De Blankaartklok” alweer groot succes

Post date: Feb 18, 2015 3:24:04 PM

Op zondag 15 februari 2015 organiseerde het Bewonersplatform “De Blankaartklok” haar traditionele nieuwjaarsdrink. Na drie edities is de nieuwjaarsdrink uitgegroeid tot een groot succes. Niet minder dan 250 aanwezigen waren te gast in het OC ‘t Woumenhof onder het motto ‘Breng je buren mee !’. En gelijk hadden ze! Het werd een gezellig samenzijn waarbij jong en oud een glaasje en een hapje werden aangeboden. Onder de aanwezigen waren eerste Schepen, Kurt Vanlerberghe, Burgemeester - Provincieraadslid, Lies Laridon en Schepen Marc De Keyrel hadden zich verontschuldigd. Tevens waren er tal van vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en organisaties aanwezig. Tussen de babbels en geknabbel door, kwam de nieuwjaarsspeech van coördinator Manu Mackelberg, onder het motto ‘Samen vooruit…’ had hij het over de verschillende initiatieven en realisaties van het bewonersplatform.

Fotoalbum

Kurt Vanlerberghe, eerste schepen van stad Diksmuide had het in zijn speech over een aantal belangrijke aandachtspunten…

1. Ontmoetingscentrum. Op 8/12/2014 vond er een overleg plaats tussen de verenigingen en onze technische dienst / communicatiedienst in functie van de verzuchtingen van de verenigingen. Op basis hiervan distilleert de technische dienst van de stad thans een behoeftenprogramma, dat opgenomen wordt in het lastenboek. Het uitgangspunt blijft het laten functioneren van het verenigingsleven in een efficiëntere en modernere ruimte. De stad spiegelt zich aan Esen en Oostkerke. Eind april wordt het lastenboek voor de aanstelling van een ontwerper op de gemeenteraad gebracht. De bouw zelf wenst de stad aan te vangen na het bouwverlof 2016.

2. In het schepencollege van woensdag 11/2/2015 werd opdracht gegeven aan Infrax om de bovengrondse leidingen in de Woumenweg en in de Iepersteenweg tussen de Warande en de Gouden Appel ondergronds te brengen. Dit moet de aanblik van Woumen – centrum verfraaien. De kostprijs bedraagt 414.640 euro. Gelijkertijd zullen nieuwe voetpaden aangelegd worden aan weerszijden van de Woumenweg en Iepersteenweg. Er komt een stukje voetpad bij ter hoogte van de verkaveling in de Iepersteenweg. Aan de overzijde, tussen de school en de Gouden Appel worden de voetpaden niet vernieuwd, behoudens ter hoogte van de woningen. De kostprijs bedraagt ongeveer 694.000 euro. Dit dossier komt op de gemeenteraad van maart. De start met uitbraak van de voetpaden door Infrax wordt verwacht na het bouwverlof 2015.

3. Het project afkoppeling oppervlaktewateren Woumen en rioleringswerken Kerkhofstraat wordt opgestart in april 2015 met een uitvoeringstermijn van 95 werkdagen.

4. De herinrichting van de Iepersteenweg door het Vlaams Gewest werd verschoven van 2016 naar 2017.

5. Het plaatselijk herstel van de betonvakken in de Sint-Pietersstraat start in april 2015 (uitvoeringstermijn 30 dagen). Dit gebeurt door aannemer Verlinden. Van de gelegenheid wil de stad gebruik maken of het wegbeeld van de Sint-Pietersstraat tussen de Woumenweg / Iepersteenweg en de Jonkershovestraat / Kerkhofstraat niet moet veranderen. Enkele jaren terug kregen we een petitie van de schoolkinderen uit de lagere school in Woumen, waarbij fietsstroken gevraagd werden. Willen we deze nu voorzien? Zou het geen meerwaarde bieden ook enkel bomen in het straatbeeld te voorzien? De stad wil hierover nog overleggen met de bewoners van de Sint-Pietersstraat en het bewonersplatform.

6. Op de gemeenteraad van 23/2 wordt de samenwerkingsovereenkomst Diksmuide – Houthulst inzake de aanleg van een fietspad Jonkershovestraat te Woumen tot Jonkershove voorgelegd ter goedkeuring. Hier is echter nog een lange weg te gaan vooraleer dit dossier uitvoering krijgt...

Alle bestuursleden van het Bewonersplatform zorgden ervoor dat alles in goede banen verliep en waren al voor dag en dauw aan het werk om alles klaar te zetten, en zorgden nadien ook voor de opkuis. Zij werden beloond door de vele positieve reacties van de Woumenaeren en sympathisanten voor deze alweer schitterende en gezellige Nieuwjaarsreceptie.

Redactie en foto's: Bertrand Vande Ginste