KWB Woumen

Bezoek aan Asielcentrum in Poelkapelle – 27-01-2023


Op regelmatige tijdstippen komen asielzoekers om één of andere reden in het nieuws. Maar wat weten we eigenlijk over het concrete verloop van vluchtelingen in onze regio? Hoe verloopt alles in zo’n asielcentrum? Welke kansen krijgen de bewoners van zo’n centrum? Om ons daarover te informeren legden we ons oor te luisteren bij het centrum in Langemark-Poelkapelle.

De organisatoren van dit centrum waren bereid om ons op vrijdag 27 januari a.s. ter plaatste een juiste kijk te geven over de werking van zo’n asielcentrum. Het KWB-bestuur is heel blij dat men de kans krijgt om dit eens van naderbij te mogen ervaren.

Voor dit bezoek verzamelt men op de parking van bloemisterij Masschelein. Stipt om 18u30 vertrekt men en dit via carpooling.


Het bezoek duurt anderhalf uur en het aantal deelnemers is beperkt. Om organisatorische redenen dient iedere geïnteresseerde –ook niet-leden zijn van harte welkom.


Graag vooraf in te schrijven bij een bestuurslid van KWB of

bij Johan Lannoye 0492-647601 of

Johan.lannoye@gmail.com en dit ten laatste op woensdag 25 januari.

Over het centrum

Het opvangcentrum in Poelkapelle is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is een open opvangcentrum dat plaats kan bieden aan 250 verzoekers. Het centrum bevindt zich in de vroegere kazerne Kapitein de Wouters en dit sinds 2010.

Ongeveer 50 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren …. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun tijd hier nuttig kunnen besteden.