Serendipiteit…

Post date: Jun 19, 2014 5:11:04 PM

“Iets vinden wat je niet zoekt. Het kan je op ‘De Blankaart’ overkomen. Zo zochten we vorig jaar nesten van Grote zilverreigers en vonden broedende Lepelaars”, zegt conservator Guido Vandenbroucke.“Toen ik mij gisteren een weg baande door het moeras om na te gaan of de Lepelaar ook dit jaar broedt, kwam ik op een plek terecht waar tot mijn grote verbazing Moeraslathyrus in volle bloei staat. Moeraslathyrus is een vaste (klim)plant die behoort tot de vlinderbloemigen. De soort staat op de Rode lijst van planten als zeer zeldzaam. Ik laat mij vertellen dat in Vlaanderen, ‘De Blankaart’ (Woumen) en het natuurgebied Panneweel (Sint-Gillis-Waas) de enige vindplaatsen van Moeraslathyrus zijn”, aldus Guido.

Vlaanderen

Zeer zeldzaam. Kom slechts op 2 plaatsen voor nl. natuurgebied ‘De Blankaart’ (Woumen) en Panneweel (Sint-Gillis-Waas).