Hoger Op huldigt verdienstelijke leden

Post date: Nov 29, 2012 5:03:32 PM

De Koninklijke fanfare ‘Hoger Op’ huldigde tijdens het voorbije Ceciliafeest haar verdienstelijke leden. Er werden Fedekam (F). Provinciale (P) en Staats (S) eretekens uitgereikt. Op de foto bemerken we vooraan zes van de tien gevierden: Geert Averbeke 39 jaar bestuurslid (P), Francine Bracquez 44 jaar lid (S). Ann Christiaen 35 jaar lid (F), Laurens Averbeke 5 jaar lid (F), Walter Vancoillie 20 jaar bestuurslid (P) en Dirk Ista 35 jaar lid (F). Ook Nathalie Van Nieuwenhoven, 10 jaar lid (F). Brecht Van Nieuwenhoven, 15 jaar lid (F), Lore Tytgat, 15 jaar lid (F) en Joël Vanacker 44 jaar lid (S) verdienden een ereteken maar ontbreken op de foto. Op de tweede rij zien we bestuursleden en de fedekam verantwoordelijke: proost EH Bart Malfait, Pieter Vanroose, Joachim De Cuyper, dirigent Ronny Tampère, Bart Lampaert. Donaid Samyn, fedekam verantwoordelijke Piet Delange, Johny Salembier, secretaris Robrecht Devos en de fiere voorzitter Rudi Jaecques.