Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ informeert Woumenaars

Post date: Sep 23, 2015 8:41:17 AM

Op maandag jl was er een druk bijgewoonde bijeenkomst van het Woumense bewonersplatform. Dit jaar kwam men niet samen in het vertrouwde OC ‘t Woumenhof maar wel in de foyer van het nieuwe woonzorgcentrum. Voor vele aanwezigen een eerste kennismaking met dit prachtig deel van het gebouw. Manu Mackelberg verwelkomde alle aanwezigen en somde even op wat het Bewonersplatform in het voorbije jaar had gerealiseerd en dat is heel wat. De Blankaartklok wordt tweemaal per jaar aan iedere bewoner bezorgd, de website van Woumen – www.woumen.eu is steeds up to date, de patékaarting met Woumen kermis brengt steeds een aardig centje op om alles te kunnen betalen, de nieuwjaarsreceptie wordt stilaan een blijver en de editie van Pop-up art was dit jaar tweemaal heel succesvol.

Daarna kreeg Wim Packet het woord om de mensen wat meer te laten weten over het provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart. Een van de gevolgen van de staatshervorming is dat het domein niet meer bij het Agentschap natuur en bos zit maar wel bij de provincie. Zij hebben voor een symbolische euro een erfpacht van 50 jaar gekregen. Het 100 hectaren grote domein behoort toe aan drie verschillende instanties. Het voorste deel en het kasteel met zijn bezoekerscentrum worden beheerd door de provincie, het park gedeelte tot aan de Blankaartvijver wordt onderhouden door Natuur en Bos en het grootste stuk – de vijver en de omliggende bosjes zijn dat weer in handen van Natuurpunt. Het is dus soms heel moeilijk om één en ander te organiseren in dit prachtig domein.

In het prachtig vernieuwde bezoekerscentrum is er een waaier aan activiteiten. Naast de schitterende wisseltentoonstellingen is er ook een groot aanbod voor onderwijs. Wat vele mensen voor het eerst hoorden is dat men in dit centrum lokalen kan huren voor een feest, voor een vergadering, … Het centrum had vorig jaar een bezoekersaantal van meer dan 18.000. Misschien dienen de Woumenaars toch nog even binnen te wippen in dit prachtig park net zoals de vele mensen uit het Vlaamse land doen. Tijdens ‘Het feest in het dorp’ op 16 augustus waren veel meer dan 500 bezoekers op zoek naar de ‘Sprookjes en de spookjes’. Diverse Woumense verenigingen hielpen mee aan de organisatie en konden achteraf een aardig centje meepikken van de winst. Volledige presentatie (klik hier)

In een derde luik werd het plan voor de ‘Parkbegraafplaats’ in Woumen voorgesteld. Voor het prachtige concept ging men de mosterd halen op diverse begraafplaatsen in de provincie. Het wordt een sociale begraafplaats met uniforme, horizontale grafstenen. Er is ruimte voor een 600 graven. Deze parkbegraafplaats zal vele groen bevatten: gras, hagen en bomen. Het zal een open landschap lijken in het open landschap waar het is geïntegreed. Gelegen naast het Eierdreefje met een grote middenruimte die ziet op de Sint-Andreaskerk. De begraafplaats zal uit verschillende delen bestaan: grafkelders, ruimte voor urnes, een columbarium, … Bij de ingang van begraafplaats zal er een kleine afscheidsruimte voorzien worden alsook een kleine parking. Men hoopt om deze parkbegraafplaats volgend jaar te kunnen in gebruik nemen. Meer info (klik hier) Na al deze informatie was het de beurt aan de burgemeester en de schepenen om kort te vertellen was zij op hun terrein voor Woumen te vertellen hadden. Velen luisterden met aandacht naar de plannen voor het nieuwe oc. Maar daar is men nog niet uit. Men spreekt pas van een start in 2017. De werken aan de afkoppeling in de kerkhofstraat en Sint-Pietersstraat vorderen heel goed en zullen hopelijk ervoor zorgen dat de wateroverlast definitief voorbij is. In de Woumenweg starten de werken van Infrax om het ondergronds brengen van de nutsleidingen na de kermisweek. Als deze af zijn zal men dan ook de voetpaden heraanleggen zodat alles tegen de winter klaar is. De werken aan de Iepersteenweg zijn verdaagd tot 2017. Meer info (klik hier)

Tijdens de vragenronde werd er enorm geklaagd over de werken in de Sint-Pietersstraat die nu reeds drie maanden duren. Een stuk weg van een 300 meter heraanleggen kan toch zolang niet duren. En de bewoners klaagden ook al de vele fouten aan: gleuven tussen de betonvakken, de openingen waar de bomen dienen te komen zijn te groot, de signalisatie laat te wensen over …

Na deze boeiende bijeenkomst mochten alle aanwezigen dan genieten van een fijne rondleiding door vier personeelsleden van het woonzorgcentrum in de prachtige nieuwbouw.

Bij een drankje achteraf werd dan nog even bijgepraat.

Fotoalbum

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste