Talrijke opkomst op de eerste nieuwjaarsreceptie

Post date: Feb 21, 2013 8:25:58 PM

Een grote merci voor uw aanwezigheid en steunbetuiging. Ongeveer 150 aanwezigen waren voor de eerste keer bijeen in het OC ‘t Woumenhof op de nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform 'De Blankaartklok'.

Speech van coördinator Manu Mackelberg

“Beste Woumenaars,

In naam van het Bewonersplatform van Woumen wil ik jullie van harte welkom heten op onze eerste nieuwjaarsreceptie. Het is de eerste keer dat we de Woumenaars kunnen uitnodigen op een nieuwjaarsreceptie en we doen dit voor een verschillend aantal redenen.Vooreerst bestaan wij nu ongeveer één jaar. Weliswaar zijn wij de opvolgers van de Dorpsraad, maar in zijn huidige samenstelling bestaan we ongeveer één jaar en dat wilden we vieren.

Bovendien is het samenbrengen van de mensen van je dorp zodat ze met elkaar kunnen kennismaken ook één van de basisdoelstellingen van een Bewonersplatform. En hoe kun je beter de mensen samen brengen dan met een receptie, waar de Woumenaars tussen een drankje en een hapje “de parochie kunnen verleggen”.

Deze is ook het ideaal moment om eens terug te blikken op 1 jaar werking en vooruit te blikken, want we hadden “groot” nieuws beloofd.

In ons startjaar hebben we de traditie van de Blankaartklok in ere hersteld. Om dit te bekostigen hielden we op kermismaandag onze al even traditionele patékaarting. We zijn er bovendien in geslaagd om een schitterende website te maken, maar tal van nieuwsjes en prachtige fotoreportages en kregen we van het Stadsbestuur extra kerstverlichting voor het dorp

Eind vorig jaar dienden we ook een subsidiedossier in bij de Koning Boudewijnstichting om het speelplein bij de school te renoveren. Jullie hebben het al in de pers kunnen lezen dat we er inderdaad in geslaagd zijn om 5000 euro te krijgen voor het speelplein. Bij deze roep ik dan ook de verenigingen op om samen met ons na te denken over de besteding van deze 5000 euro. Op donderdag 14 maart 2013 houden we een coördinatievergadering over de invulling van het speelplein. Iedereen is dan welkom en zeker de verenigingen. Ik denk bv aan de Chiro, de Okra, het oudercomité, de school en nog veel anderen die zeker hun steentje kunnen bijdragen.

We zijn ook blij om te kunnen melden dat daarenboven het Stadsbestuur zich ook heeft geëngageerd om een bijkomende investering te doen in ons speelplein. We zijn met het stadsbestuur dan ook volop bezig om te kijken hoe we dit concreet kunnen laten worden.

Nog meer nieuws vers van de pers en dit is dan ook het “grote” nieuws wat we gingen zeggen.

Bij het Bewonersplatform mag je – net als vroeger – melding maken van putten in de weg, gevaarlijke situaties, vuile hoekjes…. , kortom kleine ergernissen in ons dorp. De laatste tijd kregen we heel wat klachten over de slechte toestand van de Steenstraat, welke we natuurlijk onverwijld doorstuurden naar het Stadsbestuur. Het Schepencollege heeft dit heel ernstig genomen en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat de beslissing is genomen om – samen met de gemeente Houthulst – de volledige Steenstraat her aan te leggen, zodat de Steentraat er in de toekomst weer prachtig zal bijliggen.

Nog ander groot nieuws is het feit dat het dossier van het eventuele nieuwe Ontmoetingscentrum in een stroomversnelling geraakt. Er is een akkoord bereikt tussen het Stadsbestuur en de eigenares van de woning net voor de Oude Jongensschool, zodat het Stadsbestuur dit zou kunnen aankopen. Dit akkoord zou passeren in de gemeenteraad van maart. Hierdoor zal in eerste instantie de bestaande site toegankelijk kunnen gemaakt worden voor de hulpdiensten – door het weghalen van een tuinmuur.

Bovendien zal hierdoor ook onmiddellijk werk kunnen gemaakt worden van een studie om daar een nieuw ontmoetingscentrum te kunnen bouwen. Concreet zijn deze plannen nog niet, maar de fundamenten hiervan lijken nu wel gelegd.

Mij rest er enkel nog om jullie te bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid. We hopen dat jullie het leuk en aangenaam vonden en we hopen zeker om jullie volgend jaar hier opnieuw te zien.

Ik zou ook de mensen van het Bewonersplatform zelf, Danny, Wim, Geert, Karel, Filip, Bertrand, Marie Rose en Sigrid, nog willen bedanken voor hun schitterende inzet om jullie deze receptie te kunnen aanbieden.

Helemaal eindigen wil ik doen, met een toost uit te brengen op ons schitterende dorp, zijn inwoners, zijn vele verenigingen en talrijke handelaars.

En verder ga ik jullie niet langer storen,

Santé”

Kurt Vanlerberghe, eerste schepen stad Diksmuide

De kern van het betoog was:- Vaststelling dat jullie talrijk waren, wat bewijst dat het bewonersplatform “draait”.

- We gaan op 4/4 in overleg met het BWP over de toekomst van Woumen in het kader van de dorpenronde van het schepencollege.

- We hebben inmiddels de schriftelijke toezegging van de eigenares van het schoolhuis, zodat we dit huis kunnen verwerven op zeer nabije datum en kunnen nadenken over de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum op de site van de oude jongensschool.

Fotoalbum (klik hier)