Dorpskrant - 'De Blankaartklok'

"De Blankaartklok" nu ook digitaal ! (klik hier)

Wil je een bepaald artikel uit de Blankaartklokjes nog eens opnieuw lezen of bepaalde informatie opzoeken, maar weet je niet waar te beginnen? Of je bent net dat ene boekje dat je nodig hebt, kwijt...

Voortaan kun je alles terugvinden digitaal (klik hier)

Vooral het onderdeel met de 'losse artikels' is interessant.

Op die manier heb je meteen ook een volledig overzicht over alles wat ooit is verschenen en komen er misschien ideeën voor nieuwe artikels

Bestellen

Deze krant is gratis voor alle inwoners van Woumen.

Mensen van buiten ons dorp die de dorpskrant wensen, kunnen die bestellen tegen € 3 (inclusief verzendingskosten)op het tel. 051 50 46 59.

Wil dan ook dit bedrag overschrijven op het rekeningnr. BE80 1030 2816 0077 na ontvangst van "De Blankaartklok".

EEN DUWTJE IN DE RUG...

Vind je de Blankaartklok ook zo'n mooi initiatief?

Wil je ons graag een duwtje in de rug geven en ons wat financiële steun

verlenen? Ben je geen kaarter, lust je geen paté of ben je niet thuis als we

rondkomen voor onze patékaarting, maar wil je de Blankaartklok toch graag

steunen?

Dan kun je dit door je vrijwillige bijdrage te storten op het

rekeningnummer BE80 1030 2816 0077 met vermelding 'Steun'


Stuur uw verenigingsactiviteiten, dorpsnieuws, suggesties... door naar bertrand.vandeginste@scarlet.be