Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ houdt druk bijgewoonde dorpsvergadering

Post date: Sep 21, 2016 7:37:23 PM

Op maandagavond 5 september jl. vond er een erg geanimeerde en druk bijgewoonde dorpsvergadering plaats over het reilen zeilen van het dorp. Burgemeester en Provincieraadslid, Lies Laridon - schepenen Kurt Vanlerberghe, Martin Obin, Bieke Moerman, Karline Ramboer en stafmedewerker communicatie, Nele Vanveuren vertegenwoordigen het stadsbestuur. Twee medewerkers van het Studiebureau Antea Group stelden hun OC project voor. Schepenen Marc De Keyrel en Bart Laleman waren verontschuldigd. Het stadsbestuur luisterde naar de vragen en specifieke noden van de Woumenaars. Informatie-uitwisseling en een luisterend oor hebben voor de wensen van de inwoners is van cruciaal belang. Coördinator Manu Mackelberg gaf een kritische terugblik op het voorbije werkjaar. Er waren woorden van lof over de nutsleidingen die ondergronds gebracht werden, over de vernieuwde verlichting in de Woumenweg en over het vernieuwen van de voetpaden in dezelfde straat. Minder positief was de toon over de slechte staat van de voetpaden in de Mareputstraat, de erg slechte toestand van de pas heraangelegde Sint-Pietersstraat, over het niet vervangen van de verlichtingspaal op het kerkplein, de fietspaden in de Jonkershovestraat, de hoge wegrand van de Iepersteenweg, de verdwenen kasseistenen…

Presentatie

Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ (klik hier)

Ontmoetingscentrum naar Pollaertstraat

Presentatie

Voorstel - nieuw OC ‘t Woumenhof te Woumen door Studiebureau Antea (klik hier)

Iedereen keek reikhalzend uit naar wat men zou vertellen over het nieuwe ontmoetingscentrum. Door het Studiebureau Antea Group werden liefst zeven scenario’s afgetoetst. Volgens schepen Karline Ramboer heeft Diksmuidse stadsbestuur een principieel mondeling akkoord voor een ruiloperatie met de beheers van het Woumens woonzorgcentrum. Dat voorziet in de verwerving door Diksmuide van een 3.000 m² groot braakliggend perceel in de Pollaertstraat waarop men een nieuw ontmoetingscentrum kan bouwen. Na de voltooiing ervan kan het huidig OC in de Iepersteenweg afgebroken worden. Daarna wordt deze grond afgestaan aan de VZW van het Woumens woonzorgcentrum. Er komt bij het nieuwe OC ook een tuin en een bijkomende parking voor 34 voertuigen. Voor schepen Ramboer is het voor beide partijen een win-winsituatie. De ruiloperatie biedt volgens schepen Karline Ramboer heel wat voordelen. Het huidig OC biedt op vandaag geen veilige toegang langs de drukke Iepersteenweg. De voordeur in het nieuwe OC komt aan de zijde van de parking van het woonzorgcentrum. Dat is niet alleen veiliger, het zorgt er ook voor dat er geen overlast is voor de inwoners van de Pollaertstraat. Daarnaast komt, zoals dit ook is in de OC’s van Oostkerke en Esen, een tuin bij het ontmoetingscentrum zodat er ook buitenactiviteiten kunnen georganiseerd worden. Wel is het de bedoeling dat er ook een wederzijdse wisselwerking komt tussen het woonzorgcentrum, het speelplein van de school en de tuin van het toekomstig ontmoetingscentrum. Voor schepen Karline Ramboer kan de Woumense gemeenschap zo maximaal van haar nieuwe faciliteiten genieten. Daarenboven zal met het verdwijnen van het huidig ontmoetingscentrum ook de esthetiek van het nieuw woonzorgcentrum er een stuk op vooruit gaan. Het ontmoetingscentrum zou twee bouwlagen krijgen. En in het gebouw is ook een grote ruimte voorzien voor de fanfare ‘Hoger Op’ die verhuist van zijn huidig repetitielokaal. De Woumense Chiro blijft wel op zijn huidige locatie. Bedoeling is met de bouwwerken te starten in 2017 maar uiteraard is het tijdschema volgens Karline Ramboer nog afhankelijk van de verlijden van de ruillingsakte tussen beide partijen en uiteraard de goedkeuring van respectievelijk de raad van bestuur van de VZW van het woonzorgcentrum en de Diksmuidse gemeenteraad. Tenslotte moet uiteraard ook de stedenbouwkundige vergunning voor dit nieuw OC nog groen licht krijgen. Met ons allen kijken we alvast uit naar het nieuwe OC dat zeer positief werd onthaald door de aanwezigen.

Openbare werken in goede banen leiden…

De Schepen van Openbare Werken Bieke Moermán reageert op de verzuchtingen van de Woumense handelaars en buurtbewoners. Ook het stadsbestuur zit met de situatie verveeld, maar helaas kan men op dit ogenblik niet veel ondernemen. De voetpaden zijn voor rekening van de stad terwijl de parkeerstrook van het AWV is. Er werd jaren geleden een afspraak gemaakt met AWV om de parkeerstroken te vernieuwen. Toen werd afgesproken dat stad Diksmuide eerst de nutsleidingen ondergronds zou laten brengen door Infrax en daarop de voetpaden zou vernieuwen en gelijktijdig de parkeerstroken door AWV zou laten vernieuwen. Dit is de meest efficiënte manier van werken en maakt de hinder voor bewoners en handelaars niet nodeloos groter. In 2014 liet AWV het stadsbestuur weten dat men een aannemer had aangesteld en onmiddellijk met de vernieuwing van de parkeerstroken zou beginnen. Dit betekende dat men eerst de parkeerstroken zou vernieuwen waarna Infrax die weer moest openbreken om de nutsleidingen ondergronds te brengen! Dit is te gek voor woorden. De afspraak werd gemaakt om de aannemer, buiten de kern van Woumen te laten werken in Beerst, om gelijktijdig met de aanleg van de voetpaden de parkeerstroken te vernieuwen. Jammer genoeg stel Schepen van Openbare Werken Bieke Moermán samen met de Woumenaars vast dat AWV tot op vandaag geen uitsluitsel biedt over de aanpak van parkeerstroken. Het stadsbestuur blijft echter aandringen op een snelle aanpak! Wat betreft de aanleg van gescheiden riolering, dergelijke projecten worden binnen een meerjarenprogramma 2016-2019 opgenomen. Deze zijn door de Vlaamse Milieumaatschappij indicatief geprogrammeerd. Daarnaast komen er ieder jaar rioleringsprojecten op het programma bij. Deze projecten kunnen effectief uitgevoerd worden. Het centrum van Woumen is momenteel nog op geen van beide opgenomen. Dit project staat wel tussen een resem andere zaken die ooit nog moeten ontdubbeld worden. Per project worden diverse zaken afgewogen door VMM om prioriteiten tussen de diverse dossiers te bepalen. Er is m.a.w. tot op heden geen zicht op de timing van deze werken. De parkeerstroken met de te hoge boordstenen zijn voorlopig hersteld.

Fotoalbum (klik hier)

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste