Dag van de trage weg

Post date: Nov 14, 2012 2:44:47 PM

De term ‘trage wegen’ duidt alle wegen aan die niet bedoeld zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit kunnen kerk- of buurtwegels zijn, jachtpaden, oude spoorwegbeddingen enz. Behalve het feit dat trage wegen verkeersveilig en recreatief interessant zijn, zijn ze ook ecologisch belangrijk. De bermen van deze wegen zijn schuilplaatsen voor heel wat dieren en vormen goede verbindingsassen voor dieren en planten om te migreren. De buurtwegen moeten niet allemaal opnieuw opengesteld worden maar afschaffen heeft geen zin want misschien komen ze ooit nog eens van pas?!? Sommige gemeenten stellen bepaalde buurtwegen opnieuw open om bijvoorbeeld een wandelcircuit op kaart te zetten. Andere gemeenten doen dat niet of zouden bepaalde wegen het liefst afschaffen…. Om deze problematiek aan te kaarten worden de trage wandelwegen in de omgeving van het prachtig Blankaart- en IJzergebied in de kijker gezet.

"Vijfhuizenwegel"

Activiteit: inwandeling van de "Vijfhuizenwegel", een heringerichte oude landelijke voetweg tussen Merkem (Houthulst) en Woumen (Diksmuide). Tussenin ligt het kleine gehucht "De Vijfhuizen" aan de rand van de IJzervallei. Het gedeelte van de voetweg richting Woumen maakt al vele jaren deel uit van het populaire Blankaartpad. Het andere gedeelte raakte in onbruik en verdween zelfs gedeeltelijk onder de ploeg.

De samenwerking tussen de gemeenten Houthulst en Diksmuide, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, de Zuidijzerpolder, vzw De Boot en een lokale landbouwer resulteerde in een heringericht tracé van deze Vijfhuizenwegel. Door broekland, weiden en akkers, langs knotwilgen en fruitbomen, populierenrijen en houtkanten maak je kennis met een uniek en weinig bekend wandelgebied. Nieuwe brugjes zorgen voor een vlotte overstap van beken en sloten. Dit traject verbindt meteen het Blankaartpad met het Driegrachtenpad, twee zeer fraaie provinciale wandelroutes.

Lengte van de weg: het heringerichte deel van de Vijfhuizenwegel bedraagt ongeveer 2,5 kilometer

Contact: Wim Packet wim.packet@deboot.be

"Blankaartwandelroute"

De meest populaire wandelroute in de buurt van De Blankaart (klik hier)

Informatie: Blankaartwandelroutekaart

Van oudsher trekt het waterrijke gebied van de Blankaart grote concentraties watervogels aan. De laaggelegen weiden en hooilanden vormen de achtergrond waartegen de Blankaartwandelroute gelegen is. Je vertrekt aan het Blankaartkasteel, daarna wandel je doorheen een reeks weilanden die deel uitmaken van het natuurreservaat De Blankaart. Dan stap je lange tijd doorheen het "winterbed van de IJzer" naar het waterspaarbekken van De Blankaart. Op de terugweg wandel je door de wijk De Rhille en langs het gelijknamige BLOSO-centrum.

Leuk om weten:

De Blankaart is een natuurgebied ten zuiden van de IJzerbroeken. Het zijn voornamelijk drassige weiden en hooilanden langs de IJzer.

Aantal stappen: 13.700

Route Details

  • Regio: Westhoek
  • Vertrekpunt: Blankaartkasteel in Woumen (Diksmuide)
  • Afstand: 9,6 km

Bestellen

  • Type: Kaart
  • Prijs (incl. BTW): 2.00 euro
  • Bestel de wandelkaart hier