Nieuwsflash - Update openbare werken tijdens Dorpsvergadering Bewonersplatform 07-09-2015

Post date: Sep 8, 2015 12:29:50 PM

Afkoppelingswerken Woumenweg – KerkhofstraatDeze werken zitten op schema. Ondertussen komt men bijna op het punt dat er een kruising nodig is onder de Sint-Pietersstraat.

De richtperiode voor de uitvoering valt in de tweede helft van september. De praktische verkeersregeling wordt momenteel nog uitgewerkt met de politie.

Sint-Pietersstraat

Volledig betonherstel tussen de Iepersteenweg en Jonkershovestraat, plaatselijk herstel betonvakken verderop.

Sint-pietersstraat is nog niet opengesteld. Stad onderhandelt verder met de aannemer.

De Steenstraat, waar plaatselijk vakken worden hersteld, wordt vermoedelijk rond 1 oktober terug opgesteld.

De technische dienst is op dit moment de situatie (zowel openstellen van de weg als de bloemvakken) in de Sint

Pietersstraat aan het bekijken

Fietspad Klerkenstraat

Binnenkort een coördinatievergadering. Afhankelijk van moment van goedkeuring start werken dit najaar of begin 2016

Woumenweg dorpskern

Vernieuwen van de parkeerstroken: deze werken werden reeds uitgevoerd door het Wegen en Verkeer ondergronds brengen van nutsleidingen (Infrax) en

vernieuwen van de voetpaden (stad Diksmuide).

Wat?

Ondergronds brengen van nutsleidingen + vernieuwen van de OV gebeurt door de aannemer van Infrax.

Vernieuwen van voetpaden gebeurt door de aannemer van stad Diksmuide.

Timing?

De start van de werken wordt voorzien in de week van 12 oktober. Deze werken worden uitgevoerd in drie fasen:

o F1: Woumenweg 174 – 232 (= vanaf de Noordbroekstraat)

o F2 Woumenweg 232 – Iepersteenweg 2

o F3: Iepersteenweg 2 – 18 (= tot Zuidbroekstraat)

+ nieuwe voetpadstrook thv de gouden appel

Communicatie: Wie wil / kan als buurtvertegenwoordiger (= aanspreekpunt van het dorp) fungeren?

Parkbegraafplaats

Goedkeuring dossier in de gemeenteraad – augustus 2015

Midden september start bouwaanvraag

Midden november gunning van het dossier

Uitvoering 80 à 100 werkdagen.

Iepersteenweg

Betreft een rioleringsdossier van Aquafin (aanleg van pompstation in Merkem). Moment werd het voorontwerpdossier van de riolering ingediend bij de Vlaamse

Milieumaatschappij. Dit is een vereiste in de goedkeuring van de subsidies.

Uitvoering van dit dossier wordt voorzien rond 2017.

AWV bevestigt dat naar aanleiding van deze werken ook de fietsoversteek thv De Blankaart zal worden

beveiligd.

OC Woumenhof - stand van zaken en verdere aanpak.

De mogelijke Europese subsidies zijn afgesproken. We gaan door!

Stappenplan

1. Studiebureau Antea werd aangesteld voor de afwegingsstudie.

a. WAT?

Welke functies plannen komen best op welke plek. Hierbij worden de site van het OC Woumenhof, de site van de oude jongensschool en alle semi-publieke functies (WZC, school) in afweging genomen.

b. START: studie rond 1 oktober. Het bureau krijgt 18 weken om de studie af te werken.

c. PROCES:

enkele momenten met o.a. verengingen voorzien (voor inventarisatie, voorkeur scenario’s, terugkoppeling)

ð Op basis van de studie volgt dan de beslissing over wat waar komt. (maart – april 2016)

2. Opstart uitvoeringsdossier van zodra beslissing wat, waar, hoe. (met o.a. bouwvergunningsdossier, aanbestedingsdossier,…)

è verwacht dat ontwerper in de zomer van 2016 klaar is

3. Aanstelling aannemers

4. Start werken: april 2017

Aanvulling !

Asfalteringswerken Cardijnlaan

Op vrijdag 11 september (vanaf 6 uur ’s morgens) wordt de Cardijnlaan en het kruispunt met de Woumenweg afgesloten voor het verkeer. Het wegdek en fietspad langs de Cardijnlaan (vanaf VTI tot het kruispunt met de Woumenweg) krijgen een afwerkingslaag in asfalt.

Hiervoor wordt er een omleiding voorzien over de Eikhofstraat en Esenweg.

Op zaterdag 12 september wordt de weg dan terug opgesteld.

Voortgang van de werken in de Woumenweg

Deze werken zouden nog ongeveer 5 weken duren. In de Pluimstraat zal slechts een tiental meter worden gewerkt. De Pluimstraat wordt pas volledig aangepakt nadat de Woumenweg volledig is afgewerkt.