In memoriam - Stefaan D'Hont, stichter van de dorpsraad

Post date: Sep 14, 2013 3:38:16 PM

In augustus 2001 startte Stefaan D'hont samen met zijn team de dorpsraad. Op 9 augustus 2013 werden we allen met verstomming geslagen toen wij het overlijden van onze dierbare dorpsgenoot Stefaan, de grondlegger van het huidig ‘bewonersplatform’ vernamen. Met steeds zijn basisfilosofie in gedachte om de spreekbuis te zijn van de Woumense bevolking naar het stadsbestuur toe, stond Stefaan voor iedereen paraat. Als plichtsbewuste voorzitter is hij er steeds in geslaagd om een soort doorgeefluik te zijn van kleine tot grote problemen naar het college van Burgemeester en Schepenen. Hij was spreekwoordelijk de ‘bruggenbouwer’, tweemaal per jaar had hij samen met zijn team een overlegvergadering met het stadsbestuur. Voor dringende problemen volstond een rechtstreeks telefoontje naar de bevoegde Schepen of naar de Burgemeester. Het is hier onmogelijk een waslijst op te stellen van alle problemen die gesteld en opgelost werden. De tussenkomsten en opvolgingen werden steeds zorgvuldig gerapporteerd in de verschillende edities van de dorpskrant ‘De Blankaartklok’. Het onafhankelijk en ongebonden karakter van het bestuur en de dorpskrant waren het kenmerk en de reden van het succes. Anno 2011 ging de dorpsraad over in het ‘bewonersplatform’ Het college van Burgemeester en schepenen wilden namelijk in iedere deelgemeente een 'bewonersplatform' installeren, dat samen met de dorpsgemeenschap de zaken professioneler zou aanpakken. Het bestuur van de dorpsraad wilde het nieuwe bewonersplatform alle kansen geven en namen collectief ontslag om constructief mee te werken aan de opstart van het ‘bewonersplatform’.

Stefaan was een uniek en zorgzaam persoon met een optimistische kijk op het leven en met een sociale gedrevenheid voor de Woumenaars. Wij zijn dankbaar voor alles wat Stefaan voor ons heeft betekend. Wij kijken terug op een jarenlange intensieve samenwerking en zullen nu moeten leren leven met dit grote verlies. Stefaans levenslust, doorzettingsvermogen, creatieve geest en warme betrokkenheid hebben ons geïnspireerd om op de zelfde manier zijn werk verder te zetten en het ‘bewonersplatform – De Blankaartklok’ uit te bouwen in functie van iedere Woumenaere.

Beste Stefaan… in ons hart zal je altijd blijven voortleven…

Rouwprent - Stefaan (klik hier)