Veel belangstelling op de algemene vergadering - bewonersplatform ‘De Blankaartklok’

Post date: Sep 15, 2013 7:10:53 PM

Maandag 9 september was er de jaarlijkse bijeenkomst van het bewonersplatform in Woumen. De opvolger van de sterk werkende dorpsraad onder voorzitterschap van wijlen Stefaan D’hont - in memoriant (klik hier) - hield er ook steevast aan om begin september bijeen te komen.Na het welkomstwoord door Emanuel Mackelberg werd er even een moment van stilte gehouden ter nagedachtenis van de voorzitter van de dorpsraad.

In een eerste luik kregen de aanwezigen een overzicht van de werking van het eerste werkjaar van het bewonersplatform. De nieuwjaarsreceptie voor de nieuwe bewoners, de dorpenronde met het stadsbestuur en de vernieuwing van het speelplein op de terreinen van de vrije basisschool mogen als fiere pluimen op de hoed gestoken worden.

Tijdens de dorpenronde mocht de bewonersraad het wel en het wee van de Blankaartgemeente naar voor brengen. In het wee was het natuurlijk steeds opnieuw de slechte voet- en fietspaden, de putten en de toestand van de wegen in het algemeen, … die naar boven kwamen. In het wel, welk droomdorp wensen we, was er een duidelijke vraag naar een mooi dorpsplein, het verder uitbreiden van het speelplein van de vrije basisschool, het dorp laten opvallen bij het binnenrijden, een dorp zonder wateroverlast in de Kerkhofstraat en het creëren van bouwgronden die hoog in het vaandel stonden.

Katrien Sampers, directeur van het COZ Sint-Jozef, schetste kort de frasering van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis. De werken aan het nieuwe rusthuis namen een aanvang in mei 2012 en zouden in het najaar 2014 dienen afgerond te zijn. Op dat ogenblik zullen er zestig bewoners hun intrek kunnen nemen in het prachtige gebouw. Na de verhuis start de tweede fase van de werken die tegen eind 2016 hopelijk klaar raken. De assistentiewoningen –vroeger serviceflats genoemd- zijn al voor de helft bezet. Zeven van de vijftien woningen zijn nu reeds bewoond.

Daarna was het de tijd aan het schepencollege om te antwoorden op de vele vragen die door het bewonersplatform waren gesteld.

Burgemeester Lies Laridon startte met een belangrijk bericht. Het hoofdgebouw van de vroegere jongensschool werd definitief aangekocht. Hiermee zal een eis van de chiro en de fanfare eindelijk ingewilligd kunnen worden, de toegang tot de site van de vroegere jongensschool verbreden zodat de brandweer eindelijk de site kan bereiken.Momenteel zijn er gesprekken aan de gang met het COZ Sint-Jozef over het huidige oc. Het zal afhangen van het resultaat van deze besprekingen of er een nieuw oc komt op de site van de vroegere jongensschool of er zal geïnvesteerd worden in het huidige oc ’t Woumenhof.

Schepen Martin Obin vertelde dat er een oplossing voor de wateroverlast in de Kerkhofstraat op komst is. De onteigeningen zijn klaar en alles kan nu eindelijk in plannen gegoten worden. De toestand van de Steenstraat blijft een probleem, het beton gedeelte –richting Klerken- wordt aangepakt door de slechte stukken één per één te vervangen, het asfaltgedeelte tussen de Iepersteenweg en de Sint-Pietersstraat blijft een probleem daar die weg aan de rechterkant van Diksmuide is en de andere kant eigendom is van de gemeente Houthulst. Men probeert om daar een gezamenlijke oplossing voor te vinden. De Noord- en Zuidbroekstraat zijn niet in het beheer van de stad Diksmuide maar worden beheerd door de Zuidijzerpolder was een gegeven dat weinig van de aanwezigen wisten.

Schepen Mark De Keyrel had niet veel vragen te beantwoorden. De vraag rond het speelplein van de basisschool gaat eigenlijk voornamelijk over het feit wie eigenaar is van de site. Het investeren door de stad hangt grotendeels vast aan de openbaarheid van het domein wist de schepen te melden.

Schepen Karoline Ramboer kon meedelen dat de vertraging van de aanleg van de winterdijken veroorzaakt was door problemen met het onteigenen. De gevaarlijke toegang tot de parking van het natuurreservaat De Blankaart is geen materie van de stad daar de provincie deze zaak overneemt.

Schepen Kurt Vanlerberghe tenslotte kon meedelen dat er voor de Blankaartgemeente enkel sociale huisvesting inzet in het woonuitbreidingsgebied tussen de Steenmolenbeekwegel, de Iepersteenweg en de Jonkershovestraat. We mogen dit verwachten in het jaar 2016. In de Kerkhofstraat komen er 11 kavels voor vrije bewoning. Het slechte fietspad in de Jonkershovestraat probeert men aan te pakken door een samenwerking met de gemeente Houthulst en de provincie West-Vlaanderen. Het parkeerprobleem aan de vrije basisschool is momenteel extra groot geworden door de werken aan het nieuwe rusthuis. Personeel van het rusthuis poogt om de auto iets verder te parkeren, de werkers aan het rusthuis hebben ook parking nodig, de ouders wensen ook dichtbij de auto te plaatsen, …dus … Misschien is het parkeren van de auto een honderdtal meter verder wel de oplossing .. en tevens schitterend voor de gezondheid.De werken voor de heraanleg van de Iepersteenweg tussen Woumen en Merkem zullen waarschijnlijk pas in 2016 van start gaan. Tijdens die werkzaamheden zal men ook de toegang tot het Blankaartdomein aanpakken.

Nele Vanveuren, Projectmedewerkster bewonersplatforms Diksmuide. Het bestuur investeerde de voorbije drie jaar in de uitbouw van bewonersplatforms in alle dorpen van Diksmuide. Hierin wordt de toekomstige ontwikkeling van het dorp in overleg met de plaatselijke bevolking uitgestippeld.

De vragenronde was heel dunnetjes, niemand zat met grote vragen, … achteraf was een lekker drankje en een gezellige babbel een fijne afsluiter van deze avond.