Uitnodiging – Toneel in het dorp

Uitnodiging – Toneel in het dorp - “Foei, Minister!” - 22 - 23 - 24 februari 2019

Op uitnodiging van het Bewonersplatform “De Blankaartklok” Woumen

wordt er voor het 6de jaar op rij toneel gespeeld in Woumen.

Omdat vorig jaar reeds 4 weken op voorhand alles was uitverkocht, werd

voor dit jaar een andere locatie gekozen met meer plaats, nl.

OC 't

Woumenhof, Iepersteenweg 4, 8600 Woumen.

Kaarten kan je voor alle vertoningen in Woumen reserveren via

mail: mevna@telenet.be

of telefonisch bij Tuur Vandenbilcke: 057/20 57 16 of 0478/44 14 40.


In “Foei, Minister!” hoopt Staf De Decker, minister in de lopende regering, de avond van zijn leven mee te maken met Vicky Tienpondt, één van de secretaresses van de grootste oppositiepartij. Een royale suite in het Brusselse Albert I – hotel is de uitgelezen plek voor zo’n avondje. De buitenwereld, en dan vooral mevrouw De Decker, is er rotsvast van overtuigd dat Zijne Excellentie deelneemt aan een parlementaire nachtzitting.

Alles loopt gesmeerd tot een lijk op de vensterbank van Stafs suite wordt ontdekt. De plannen van minister De Decker dienen drastisch te worden herzien: prioriteit is nu het verwijderen van het stoffelijk overschot.

Hiertoe kan slechts één man assistentie leveren: pietje-precies, überseut en nog immer bij zijn moeke inwonende kabinetschef van Staf, Prudent De Rop.

De operatie ‘doofpot’ raakt echter grondig verstoord door het te pas en vooral ten onpas opduiken van de bemoeizuchtige hotelmanager, een geldzuchtige kelner en zijn hulpje, de Italiaanse meid en de TV-journaliste Linda.

Wanneer er bovendien ongenode gasten opduiken, ene heethoofdige Bobby en een wel heel kordate verpleegster, loopt het vooropgezette evacuatieplan helemaal in het honderd.

Staf en – vooral! – Prudent, beleven de nacht van hun leven in “Foei, Minister!”