OV Uithoorn

Niet voor mobieltjes: Deze website is geschikt voor veel toestellen, maar met een mobieltje gaat het niet zo goed. Het scherm is te klein, wat naast elkaar staat, komt onder elkaar.

De startpagina's van OV Uithoorn

OVUithoorn gaat over de plannen voor een tramverbinding naar Uithoorn. Vanaf 2015 zijn de stappen in het bestuurlijk proces op deze site gevolgd, te beginnen met de planstudie.

Elke startpagina heeft een thema (een deel van het proces)

Inleidende informatie in de inleiding

Klik op een titel

Terugkijken

Naar 2015?

Wanneer willen we terugkijken? 2024? 2026?

Waarnaar wiilen we terugkijken? Wat kunnen we zien? Wat er toch anders is gegaan? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn intussen geweest, die we toen nog niet aan zagen komen? Zijn beloftes nagekomen? Is men binnen het budget gebleven? Of niet? In ieder geval kan hier op deze website goed terug gekeken worden.

Deze website is de vernieuwde versie van de oorspronkelijke site.

OVUithoorn.nl was een onderdeel van AnderOV. De "klassieke" websites van Google worden niet meer ondersteund en daarom was het noodzakelijk om de oude website geheel opnieuw te gaan maken in de nieuwe Google Sites. Eén op één overzetten was niet mogelijk.

De opbouw van de oude site was anticiperend op de ontwikkelingen gedaan, dat houdt in dat er geen vast omlijnde structuur kon worden gemaakt. In deze nieuwe opzet is dat weer opnieuw geprobeerd.

Hoe de website in elkaar zit.

Elk van de drie startpagina's bevat een overzicht van de onderliggende pagina's die bij dat onderwerp horen. Elke onderliggende pagina, die een overeenkomstig "knooppunt" vormt zit net zo in elkaar. Het zijmenu geeft dezelfde structuur

Artikelen die van internet zijn overgenomen zijn zoveel mogelijk locaal opgeslagen bij OVUithoorn. Dit om te voorkomen dat kostbare informatie van externe bronnen verloren gaat met het verstrijken van de tijd.

Artikelen als deze bevatten wel de link naar het originele document, maar in veel gevallen blijkt die link reeds gebroken te zijn