Som Os

 10.000 Til produktion og udgivelse af album med nyskrevet folk fusions musik.

  Bevilling: Til produktion og udgivelse af album. En udgivelse kan hjælpe os til at få flere jobs, da mange bookere efterspørger både video og musik.

  Ansøgers korte begrundelse: Som Os er en nystartet folk fusions kvintet, der som så mange andre nye bands har fået en turbulent start i en corona tid. Vi har brug for at komme ud og vise hvem vi er - både med en udgivelse, video release og en turné.

 Ansøgers uddybende forklaring: Vi skriver vores musik i fællesskab, og arrangerer det sammen. Dette er vigtigt for os, da vores musik skal afspejle de forskellige sider vi har i bandet. Vores musik kalder vi folk fusion, da vi hver især kommer fra meget forskellige baggrunde: folkemusik, jazz og verdensmusik.

 Ansøger og Bevillingshaver: Annelene Toft Christensen

 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales mod dokumentation for projektets gennemførelse, her et album med projektets indspilninger.

 Dokumentation for projektets gennemførelse: Modtagelse af projektets album på Fondens adresse eller ved en reception for albummets udgivelse.

Bevillingen blev afsluttet i november 2023 ved modtagelsen af projektets album.