Spillemanden i Dansk Folkeliv

- af Bo Skjærbæk, september 2016

Den fuldstændige titel er: Spillemanden og hans betydning i Dansk Folkeliv, Gamle Musikerslægter, Chr. Erichsens Forlag, 1953. Af Lauritz Hansen.

Lauritz Hansen: Musikdirektør og Forfatter. Født 20.8.1883 i Vrangstrup, Søn af Urmager J. P. Hansen. Elev af Aa. Oxenvad og Kø­benhavns Orkester‑Skole; Formand for Ringsted Orkester­ Forening fra 1924; fra 1942‑43 og fra 1940-52 i Hoved­ bestyrelsen for Dansk Musiker‑Forbund samt fra 1943 i Bestyrelsen for Danske Provinsmusikeres Pensionskasse. Fra 1937 optraadt med sit Spillemandsorkester i Radio og i Provinsen. Komp.: Forspil til »Rugens Sange«, Danse, Sange m. m. ‑ Paa sin 60‑Aars Fødselsdag modtog Lauritz Hansen Nordisk Musiker‑Unions Fortjenestmærke.

Musikerslægten Bjerregaard, Kjellerup, Side 101-104.

Bilag: Bogens indholdsfortegnelse.