Ungdomsballer

10.250 til afholdelse af bal.

Bevilling: Til afholdelse af traditionelle baller med orkestret Mads Hansens Kapel.

Ansøgers korte begrundelse: Nordisk dans er et nyt initiativ, som har til formål at bringe unge og studerende sammen om dansk folkemusik og –dans. Formålet med Nordisk Dans er at skabe et levende forum for nordisk dans og musik og endvidere at udbrede kendskabet til den nordiske folkedanse- og musikkultur blandt unge.

Ansøgers uddybende forklaring: Både i København og Århus fornemmer vi en stigende interesse for de traditionelle baldanse, og vi ønsker os nu at arrangere noget “udover det sædvanlige”; et par deciderede baller!

Ift. vores forenings formål og målgruppe er Mads Hansens Kapel det indlysende helt naturlige musikvalg anno 2018. Og da orkestrets bal-repertoire allerede består af en stor del af D.T.S Bjerregaards kompositioner føler vi selvsagt at det er helt oplagt at søge netop Saugmann Bjerregaards Fond.

Ansøger og Bevillingshaver: Adam Laugesen

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et par foromtaler af ballet, anmeldelser, og et par gode billeder fra ballet med mange dansere og af orkestret.

Bevillingen blev afsluttet i marts 2019 ved modtagelsen af projektets dokumentation. Se bilag.

Radiofolk.dk, foromtale - Interview med bevillingshaveren, i lyd. Også med link til video fra ballet.

Radiofolk.dk, foromtale - Foromtale af arrangementet, tekst

Et par billedeksempler - To billeder af Ivan Boll fra ballet. Som en pdf-fil.

Bevillinghaverens dokumentation, tekst - Rapport om ballets succes, med links til Radiofolk.dk, Facebook og fotograf Ivan Boll.