Fonografvalser

20.000 kr. til forberedelse og udgivelse af 4 CD-Rom’er med traditionel sang og instrumentalspil optaget på fonografvalser i perioden 1907-1947.

I Dansk Folkemindesamlings lydarkiv findes 320 valser med optagelser af såvel traditionelle sange som dansemelodier. Valserne er først og fremmest indspillet af arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Hakon Grüner Nielsen i perioden 1907 - 1947 og af den australskfødte komponist og koncertpianist Percy Grainger i samarbejde med folkemindesamleren Evald Tang Kristensen i perioden 1922 - 1927. Valseoptagelserne er af stor interesse og betydning for folkemusikforskningen i Danmark og det øvrige Norden.

En stor del af sangene er knyttet til den ældst kendte visegenrer herhjemme: de middelalderlige kæmpeviser og skæmteviser (tidligere ofte kaldt folkeviser).

Mange af disse viser var allerede glemt, da man i 1950-erne fik mulighed for at bruge båndoptager i indsamlingen, og det er kun i valseoptagelserne, at man har mulighed for at høre melodier der går uden for den i dag gængse durtonalitet. Disse melodier tilhører det ældste musikalske stillag, vi kender herhjemme og som benævnes den nordiske ballademelodik.

I perioden 1907 - 1915 er ligeledes optaget lidt over 100 spillemandsmelodier.

Jeg har indenfor de sidste par år arbejdet med disse valseoptagelser, der i dag er overført til det digitale medie.

Indspillekvaliteten er selvfølgelig på grund af den tidlige primitive optageteknik meget langt fra nutidig standard, og den er i øvrigt meget forskellig. Ved en del af optagelserne er det kun med nød og næppe, man kan opfatte melodien gennem støjen, mens man også kan finde optagelser, der næsten har samme lydkvalitet som de gamle 78-plader.

Jeg har blandt de omkring 850 enkeltoptagelser,der findes på de 320 valser, udvalgt de 200 teknisk bedste optagelser, (svarende til indholdet af 4 CD’Rom er), men selv disse må gennem en kompliceret filtreringsproces, for at resultatet kan blive tilfredsstillende. Det gælder om at fjerne så meget af støjen som muligt, samtidig med at man skal sikre at stemmekvaliteten ikke forringes.

Noget af dette filtreringsarbejde kan jeg selv klare, når det nødvendige tekniske udstyr er anskaffet, men meget kræver medvirken af et professionelt lydstudie.

Efter nogle forsøg er det blevet vurderet, at materialet vil kræve omkring 45 timers studietid, og Sweet Silence er et anerkendt lydstudie der har stor erfaring med lydfiltrering af denne art.

Til samtligesange bringes teksterne som tekstfiler på CD-Rom’en sammen med de udførlige oplysninger om optagelserne og om sangerne og musikerne.

Viser på valse, salg - Forlaget Kragen. Beskrivelse af CD'er og salg.

Viser på valse, indholdsbeskrivelse - Beskrivelse af CD'er. Kopieret fra Forlagets salgsside og samlet som en pdf-fil.

Viser på Valse, database - Forlaget Kragen. En database med mulighed for begrænset søgning på indspilningsår, første tekstlinje, type m.m.