Spillemandskredsens arkiv

8.000 til dokumentationsprojekt vedrørende Spillemandskredsens Arkiv.

Bevilling: Til dækning af transportudgifter i forbindelse med dette arbejde, kopiering af materiale, samt trykning af registrant.

Ansøgers korte begrundelse: Resultatet af dokumentationsprojektet bliver en registrant, der vil være tilgængeligt for alle interesserede, dels i papirform og dels på museets hjemmeside.

Ansøgers uddybende forklaring: Folkemusikarkivet i Rebild har fået overdraget en væsentlig del af Spillemandskredsens arkiv, der i sidste fase blev opbevaret på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Kredsen opgav at arbejde med arkivet, der var opbygget igennem mange år. Kredsen blev oprettet i 1943. I Rebild er de mange flyttekasser nu sorteret og en god portion arkivalier er udtaget til det som vi stadigvæk kalder Kredsens arkiv. Der medfulgte ikke registranter eller anden form for dokumentation omkring arkivet. Det rejser mange spørgsmål og i virkeligheden et behov for opfølgende arkivarbejde i ”marken”. Det viser sig at der har været en række ildsjæle tilknyttet Kredsen, som hver især har udført markant indsamlingsarbejde på noder og dokumentation på spillemænd og spillemandsmusik i hele Danmark. Meget af deres materiale er i arkivet, men hovedpersonerne er delvis anonyme, bortset fra deres navne og efterladte materiale. Folkemusikarkivet i Rebild ønsker at lave en registrant over disse hovedpersoner, med detaljerede data og biografi – samt en nærmere registrering af deres samlinger. Det vil kræve opsøgende arbejde rundt om i Danmark, hos efterkommere, lokale arkiver m.v.

Det er eksempelvis personer som: Martin Mortensen, Skjern – Thyregod, Salling – Vedsted Knudsen, Holstebro – Frantz Valther, Vestjylland, C.C.Jensen, Gallehus – C.F.Christensen, Brørup m.fl.

Projektarbejdet vil foregå ved at opsøge efterkommere af de nævnte aktører, samt besøg på lokale arkiver og museer, for indhentning af oplysninger, samt kopiering af fotos, dagbøger, noder m.v. Projektet gennemføres af Rebild arkivets faste og frivillige personale, der har den fornødne faglige baggrund, dels museumsfagligt og dels som aktive spillemænd. Projektet startes op efterår 2016 – og forventes at løbe i 2-3 år – med status i 2018.

Ansøger og Bevillingshaver: Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild).

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets bog, registranten.

Bevillingen blev afsluttet i februar 2019, mod fornøden dokumentation. Se Bilag.

Vestjyllandsprojektet - Vestjyllandsprojektet. En beskrivelse af arbejdet med at dokumentere Spillemandskredsens Arkiv.

Registrant - Registrant for Spillemandskredsens arkiv, placeret på Rebild Folkemusikarkiv. Registranten omfatter bl.a. programmer, referater, lydoptagelser, enkeltarkiver m.m. 2. del af registranten omfatter Kredsens udgivelser igennem tiden.