Valsetyper

- af Bo Skjærbæk, marts 2021

Om Valse, Tyroler Valse og Viner Valse i Saugmann Bjerregaards Baldanse hæfter

Det siger sig selv at de trykte nodeudgivelser intet siger om hvorledes de enkelte numre skal spilles. Det er også meget begrænset hvad der overhovedet findes af indspilninger fra den tid af traditionelle numre, endsige fra det Midtjyske område, hvor Saugmann Bjerregaard spillede. Når jeg vil forsøge fx at finde ud af hvilken forskel Saugmann Bjerregaard lægger i sine kompositioner af Vals, Tyroler Vals og Viner Vals og derfor dykker ned i nodematerialet er der ikke umiddelbart nogen forskel [først i hæfte 73 og 75 benævner Saugmann Bjerregaard "Viner Vals" med "Wienervals"].

I Baldanse hæfterne er udgivet ca. 256 Valse, 33 Tyroler Valse og 25 Viner Valse, hvoraf hovedparten er komponeret af Saugmann Bjerregaard.

Valse blev udsendt i en lind strøm gennem hele Baldanse-perioden. Tyroler Valse udgives fordelt over hele perioden, men nogle få gange med op til 3 års mellemrum. Viner Valse udgives også fordelt over hele perioden, men nogle få gange med op til 5 års mellemrum. De tre nævnte valsetyper kan således regnes som en fast bestanddel af repertoiret i hele perioden (i modsætning til fx Skottish, som først nævnes i hæfte 45).

Efter en detaljeret gennemgang af adskillige af Saugmanns valsearrangementer har jeg kun i meget ringe grad kunnet konstatere nodemæssige forskelle på de akkompagnerende stemmers bidrag til valse rytmerne (især baseret på 2. violin og bas - i mindre grad trompetstemmerne). Det afgørende må have været spillemåden.