Historien bag nodesamlingen

Saugmann Bjerregaards Fonds Digitale Nodesamling

I forbindelse med min undervisning på kurser i slutfirserne (1980'erne) blev min interesse vakt for Saugmann Bjerregaards noder. Af en lokal folkedanser fik jeg nogle originale Saugmann Bjerregaard Baldansehæfter. Det var nok til at jeg forsøgte jeg at låne yderligere materiale på Det Kongelige Bibliotek. Det var en meget nedslående oplevelse (se bilag 1).

I nogle år derefter forsøgte jeg på andre måder at få yderligere viden om Saugmann Bjerregaard og hans Baldanse. Det skabte en kontakt til Edvin Sevelsted, hans bog 5 gange Bjerregaard, og - ikke mindst - den direkte kontakt til Ester Bjerregaard, som er indstifter af Saugmann Bjerregaards Fond.

Ester Bjerregaard havde i mange år forsøgt at skabe opmærksomhed omkring sin "svigerfars noder". Ester var gift med en af Saugmann Bjerregaards sønner, Bech Bjerregaard (se bilag 3). Ester ville gerne overdrage netop sin samling af "svigerfars noder" til en troværdig lokal museumsmyndighed, men det var ikke lykkedes hende at skabe en god kontakt. Derfor henvendte hun sig til Musikhistorisk Museum, og den daværende leder, Ole Kongsted, kørte meget kort efter til Kjellerup og hentede "svigerfars noder", som museet nu har opmagasineret. Ester håbede at noderne ville blive udstillet og gjort tilgængelig.

Det Kongelige Bibliotek fik overdraget Dan Fogs Nodesamlinger. Indtil da havde biblioteket ikke brugt ressourcer på den type nodeudgivelser, men Dan Fog havde igennem sit nodeantikvariat på Gråbrødre Torv, København, opmagasineret den type nodeudgivelser. Det er en omfattende samling, dels af de senere hæfter (med alle stemmer for hvert hæfte), mens også af de tidligere hæfter (med hver stemme samlet for flere hæfter). Samt nogle interessante nodehåndskrifter af stemmer til de tidligste hæfter inden de udkom på tryk.

Museum Rebild (Spillemandsmuseet i Rebild) har også i tidens løb fået en omfattende samling af Saugmann Bjerregaards Baldanse.

- Bo Skjærbæk, juni 2020

Bilag 1 - Hjemlån fra Det kgl. Bibliotek, fra januar 1991. Det tidligste hæfte af Saugmann Bjerregaard. På det tidspunkt hæfte 50.

Bilag 3 - En beskrivelse af Bech Bjerregaards giftermål med Esther Jungbloot i 1944. Han var 54 og hun 25.