Ole Jensen

25.000 kr. til udgivelse af DVD Projekt: ”På sporet af spillemanden Ole Jensen, Bakkerup 1840 – 1927. En fortælling i lyd og billeder.

Formål

Tornved Lokalhistoriske Forening har i samarbejde med Tornved Lokalhistoriske Arkiv og Holbæk Museum gennemført projektet med DVD’en ”På sporet af spillemanden Ole Jensen, Bakkerup 1840 – 1927. En fortælling i lyd og billeder.” Formålet med projektet og DVD’en var at give et indblik i spillemanden Ole Jensens liv, om det at være musiker på landet i sidste halvdel af 1800-tallet samt at levendegøre Ole Jensens musik som den kunne have lydt.

Kilder

Projektet omfatter en undersøgelsen af Ole Jensens nodesamling på 94 nodebøger, hans erindringer, hans regnskabsbog ført gennem 41 år, en brevsamlingen på 175 breve, dansebeskrivelser i Ole Jensens nodebog fra 1854 og en egentlig arkivundersøgelse i relation til de stillede problem-stillinger.

Spørgsmål

Følgende er eksempler på spørgsmål, der belyses gennem undersøgelsen: Hvor stammer Ole Jensens repertoire fra? Er melodier og arrangementer i Ole Jensens håndskrevne nodebøger (ca. halvdelen) afskrifter af trykte samlinger, f.eks. fra D.T.S Bjerregaard eller fra F. Nielsens Dansehæfter? Hvordan er Ole Jensens repertoire sammenlignet med andre musikeres repertoirer og nodeudgivelser? Havde Ole Jensen et fast orkester, eller spillede han sammen med forskellige musikere fra gang til gang? Hvilke arrangementer spillede Ole Jensen til? Var musikken eller landbruget Ole Jensens hovederhverv?

Medvirkende i projektet

Projektansvarlig var folklorist mag. art. Sven E. Ottosen, der sammen med arkivleder Trine Dester stod for projektet. Hertil kom frivillige fra Tornved Lokalhistoriske Forening og Holbæk Museum til hjælp ved arkivundersøgelser. Aktører til medvirken på DVD’en var frivillige fra Holbæk Symfoniorkester, Holbæk Brassband, den lokale folkedanserforening samt familie til Ole Jensen.

Hjemmeside - Hjemmeside om projektet og andre projekter af Sven E. Ottosen.

Eksempel på bog-indlæg - En side med et nodeeksempel og teksten fra et brev.

Eksempel på bog-indlæg - En side med begyndelsen af Ole Jensens livshistorie.

DVD-omslag - DVD-omslaget indeholder tekst om Ole Jensen, samt oplysninger om salg af DVD. Billedet kan forstørres.