Danseaftner DVD

15.000 til indspilning af DVD med 4 traditionelle danseaftner med forskelligt traditionelt repertoire.

Produktet bliver en dvd med 4 dokumentarudsendelser a 30 minutters varighed til brug for salg, promotion og visning på www.folkstreaming.dk samt DR2 eller DK4. Der er, med henblik på seere uden specifik viden om dansk folkekultur, speak af gæstemusikerne under udsendelsen med forklaring af dansen og små anekdoter. Det er af stor betydning for os som nutidige ungespillemænd at bevare og udvikle dansk folkemusiks indhold og udtryk til de nye generationer, som vi arbejder med på kurser og musikskoler rundt om i landet.

”Jensen & Bugge” er en bal-duo udsprunget af miljøet omkring folkemusikuddannelsen på ”Det fynske Musikkonservatorium”. Duoens speciale er traditionel musik og dans, primært fra Jylland. Via mester/lærlingeforløb er musikken lært hos spillemænd, hvor den stadig er levende, men sidste generation spiller og danser, og der er ikke ret mange til at videreføre den traditionelle dialektmusik.

”Jensen & Bugge” påbegyndte en række egnsballer i Thy, Århus, Fanø og Vestjylland med start december 2007 og sluttidspunkt i november 2008. Et bal hvert sted med gæstemusikere fra den pågældende egn:

    • Thybal med Karl Skaarup og Vagn Dahl Hansen 8. dec 2007, Snedsted Kro.

    • Fanøbal med Kirstine Uhrbrand og Sonnich Lydom 17. Maj, Sønderho Forsamlingshus.

    • Vestjysk bal med Gitte og Lilian Vammen, 26. September 2008, Holstebro Aktivitetscenter.

    • Læsøbal med Kenneth Krak 29. november 2008, Århus Folkemusikhus.

DVD omslag - DVD omslag