Udvalgte melodier

- Bo Skjærbæk, red. november 2022

Til konkurrencen er der udvalgt 5 melodier fra de udsendte hæfter. Der udvælges et nyt sæt melodier til hver afholdt konkurrence - nu er sættet 2023 aktuelt. De udvalgte melodier er hovedsagelig komponeret (og arrangeret) af D.T.S. Bjerregaard.

Det indledende tal før hvert melodi stammer fra Baldansefortegnelsen (og indeholder et link til melodien), det sidste tal angiver hvor i hæftet melodien er. Der er både for- og bagsidemelodier.

Under menuen "Nodesamling" kan alle de udsendte melodier findes, ordnet efter hæfte og placering i hæftet. Hvis det udsendte arrangement af melodien også er gjort tilgængeligt, findes det også der.

Udførlig vejledning:

Et eksempel er melodien:

656 Lørdag Aften, Rejnlænder Polka, Hæfte 49, 10.

Ved at aktivere tallet 656 åbnes et nyt faneblad med den originale nodeside med melodien. Men hele arrangementet kan blades igennem ved at se under "Noder - se og download / Vejledning / Hæfte 41-50 / 49". Melodien til Lørdag aften, Rejnlænder Polka er den tolvte og tredjesidste melodi i hæftet, som er på tolv sider. I stemmehæfterne, som oftest kun er på otte sider, står noderne til dette arrangement nederst på side syv.

Eksempel:

656 Lørdag Aften, Rejnlænder Polka, Hæfte 49, 10

Arrangementet kan ses her: Hæfte 49, forside (første nodeside)

Hæftets første nodeside åbner i et nyt faneblad. Øverst til venstre ses hæftets nummer og til højre herfor kan vælges hvilket instrument fra arrangementet der skal vises. Men det vises først når der også vælges nodeside, som vælges under hæftets nummer øverst til venstre.

Det er let at "bladre" i hæfter ved at ændre i addresselinjen, her 49. Indsæt et nummer mellem 01 og 76 i stedet for 49 og du får straks vist det pågældende hæftes forside:

http://www.saugmannbjerregaardsdatabase.dk/Fonden/Haefter/49/index.htm

Det kan virke lidt klodset, men er meget effektivt og let at håndtere for webmasteren, og for brugeren hvis du lige. . .