Avisomtaler

- af Bo Skjærbæk, aug. 2020

Kjellerup Avis den 19. april 1916, nekrolog: ”Bjerregaard har i en meget lang Aarrække været Musikdirektør i Kjellerup, og det Bjerregaard’ske Orkester, der var ret betydeligt, 10 a 12 Mand, har præsteret saa at sige den Orkestermusik, der er hørt her paa Egnen i de sidste 25 Aar eller mere.”

Kjellerup Venstreblad, Musikdirektør Bjerregaards Jordefærd, den 26. april 1916: ”Efter Salmen ”Kirkeklokke, ej til Hovedstæder” bragtes Bjerregaards Kiste til Kirken. Paa vejen hertil spillede Musikkorpset J.P.E. Hartmanns Sørgemarch.”

Avis i Kjellerup i anledning af Vilhelm Petersens 70 års fødselsdag, 1948:

Vilh. Petersen … opfødtes i Musikdirektør Saugmann-Bjerregaards Hjem. Om Sommeren var han de første Aar ”Hjorddreng” paa Landet, og om Vinteren gik han paa Bjerregaards Musikskole, som dengang havde Elever fra hele Jylland. Efter Konfirmationen kom han i Lære hos dav. Malermester P. Clemmensen, Kjellerup, og samtidig virkede han som Medlem af Orkestret.

…Samtidig fortsatte han med Musiken, og trækker man en Linje over Byerne Viborg, Herning, Silkeborg og Rander, saa findes der næppe indenfor dette Omraade et Forsamlingshus eller en Krosal, hvor han ikke i Tiden Løb har spillet til Koncert eller Bal. Efter Saugmann-Bjerregaards Død i 1916 overtog Vilh. Petersen Ledelsen af og blev Dirigent for Kjellerup Orkester, saalænge der var et samlet Orkester i Byen, og den levende Musik har altid haft og har fremdeles i ham en varm og begejstret Tilhænger.

Annoncer for Stort Orkester

Grundlovsfest i Kjellerup, afholdt af partiet Venstre på Skovbakken, annonceret den 29. maj 1911. Silkeborg Avis.

Der er både musik gennem gaderne, musik på festpladsen, koncert på festpladsen og bal fra 8.30 – 2.Det kræver et disciplineret orkester med et stort repertoire.

Se bilag, bl.a. med flere annoncer