Borcher Madsen

30.000 til layout og trykning af nodehæfte. Vedrørende Borcher Madsens (1815-97) kompositioner.

Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse layout og trykning af nodehæfte.

Ansøgers korte begrundelse: Den spillemand som Hyppigst forekommer i de gamle spillemandsbøger fra Falster og Østlolland er Borcher Madsen født 1815 i Væggerløse på Falster.

Vi har fået samlet en række numre, lagt ind på Sibelius nodeprogram, og har påbegyndt en redigering og arrangering af musikken. Der mangler dog et par lokale nodebøger som jeg skal have kigget grundigt på og renskrevet nogle numre.

Ansøgers uddybende forklaring: Baggrunden for denne ansøgning er at vi i efteråret 2010 og frem til sommeren 2011 i Højreby Spillemandslaug havde hyret Mette Kathrine Jensen til 2 gange om måneden at spille med lauget. Hun havde bl.a. til opgave at finde nogle numre af Borcher Madsen og spille dem sammen med Lauget.

Vi var så småt begyndt at fable om at lave et projekt som kunne revitalisere de gamle melodier af Borcher Madsen ligesom vi synes det kunne være et godt projekt at forsøge at samle Borcher Madsens kompositioner i et nodehæfte.

Eftersom Borcher Madsen så at sige lavede mange kompositioner på bestilling så er det vores opfattelse at der er mange ukendte kompositioner fra hans hånd som blot findes i de lokale spillemandsbøger. Dette materiale vil vi prøve at finde frem.

Sammen med undertegnede, vil Mette Kathrine, Kristian Bugge, Jan Borre (en lokal spillemand og musiklærer) forske og fordybe os i Borcher Madsen og nogle af hans efterkommeres kompositioner og musik.

Vi vil arbejde med deres arrangementer m.h.p. at gøre nodeudgivelsen så brugbar og forståelig som muligt. I nodebogen vil vi også indlægge en kopi på en CD af interviewet fra 1981 med Poul Verner Hansen, der er Borcher Madsens barnebarn.

Ansøger og Bevillingshaver: Højreby Spillemandslaug, ved Frede Nielsen.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et gratis eksemplar af projektets nodebog tilsendt til fondens formand.

Bevillingen blev afsluttet i juni 2015, hvor der blev afholdt en Brocher Madsen Festival, hvorunder der også var nodebog- og CD-release. Se bilag.

Den udsendte invitation til Brocher Madsen Festival - Den udsendte invitation til Brocher Madsen Festival med CD- og nodebogudgivelse, kursus, bal og koncerter på Marielyst Højskole og Toreby Skole.