Omtaler

- af Bo Skjærbæk, aug. 2020

Orkestret er omtalt i flere kilder. Både med hensyn til hvor de spillede og orkestrets repertoire. Men ikke i særlig stort omfang eller særlig præcist.

Vilhelm Petersen

VPE, side 12: ”Jeg arbejdede nu i forskellige byer [ca. 1898]. Silkeborg, Horsens, København og andre steder, men i reglen kun for kortere tid da jeg ved at arbejde i Kjellerup kunne tjene mere ved både at spille og male end jeg kunne andre steder. I disse dage var Bjerregaards orkester så at sige de eneste musikere i egnen mellem Viborg og Silkeborg. Så vi kom vidt omkring og spillede til gilder, bryllupper, liegstouer samt skovfester og baller”.

Anna Vilhelmsen

5xB, side 74: ”Fru Anne Vilhelmsen (datter af Vilhelm Petersen) har overværet nogle af disse koncerter og fortæller at der især var et nummer, som gjorde indtryk og som hun endnu tydeligt husker, nemlig »Kaliffen fra Bagdad«”.

5xB, side 83: ”Anna Vilhelmsen fortæller, at ligtoget med Saugmanns afsjælede legeme lige uden for Kjellerups bygrænse blev modtaget af hans orkester, som det sidste stykke vej til hjemmet i Søndergade ledsagede med sørgemusik.

Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere

I den første udgave af DM&T er Saugmann ikke nævnt. Men i tillægshæftet om Bornholm og Landkommuner - der kan opfattes som et hæfte som råder bod på mangler i de første 13 hæfter – nævnes Saugmann som ”en Musikdirektør Bjerregaard, men saa vidt vides, afholdt han ikke Koncerter, men virkede nærmest som lokal Musikdirektør inden for Foreningslivet” .

Spillemanden i Dansk Folkeliv

Efter Landsbyforhold havde Saugmann Bjerregaard et ret stort Orkester at arbejde med. Som Orkesterleder regnede man ham som en Dygtighed efter den Tids Forhold. Han var ihærdig og besad den fornødne Myndighed.

Forfatteren anfører at hans oplysninger hovedsagelig kommer fra Vilhelm Petersen, som han sandsynligvis har talt med inden han i 1956 skrev sine erindringer.

Fem gange Bjerregaard

5xB, side 74: Orkestret medvirkede ved sommerfester, dyrskuer, jubilæumsfester, indvielser m.m. (Gav f.eks. i 1906 en stor koncert i forbindelse med indvielsen af det første el-værk i Kjellerup). Byen havde stillet en stor og flot tribune til rådighed, så orkestrets medlemmer i bekvemme omgivelser kunne præsentere deres musik. Ved disse lejligheder var det ofte klassisk musik og opera- og operettemusik, man spillede og der var normalt mange tilhørere. Man enten lå eller sad på græsplænen foran tribunen og nød samtidig den medbragte kaffe.

5xB, side 78: Kopier af regninger for spil med orkestret. Den 3. august 1896 for musik til Kjellerup Borger- og Håndværkerforening [til Himmelbjerget] modtog han kr. 30. Den 25.-28. september 1898 for musik til en udstilling modtog han kr. 140. For musik til Håndværkerfestene i Kjellerup den 30. juni og 1. juli modtog han kr. 100.