Spillemandsmusik fra Vesthimmerland

8.000 til nodebog med spillemandsmusik fra Vesthimmerland.

Bevilling: Til et større hæfte med et bredt udvalg af vesthimmerlandsmaterialet, melodier og biografier omkring de kildebærende spillemænd, hentet hos efterkommere eller lokalarkiver.

Ansøgers korte begrundelse: Projektet vil resultere i et hæfte med udvalgte spillemandsmelodier fra Vesthimmerland. Hæftet bliver en årgang i skriftrækken, Nordjysk Folkekultur. Publikationen vil være velegnet til undervisningsbrug, idet melodierne opnoteres med 1.-stemmer, 2.-stemmer og becifring.

Ansøgers uddybende forklaring: Målet er en publikation på mindst 60 sider, der er målrettet mod medlemmerne af Foreningen For Musikalsk Folkekultur, samt i løssalg. Udgivelsen vil, hvis der kan skabes fornøden økonomi til trykningen, blive foråret 2017. Folkemusikarkivet i Rebild vurderer at det trods digitale tider og netbaserede udgivelser stadig er aktuelt med papirbærende udgivelser, der på sigt vil være regulært kildemateriale for musikaktører og forskere.

Den opsøgende del af projektet med dokumentation og bearbejdning udføres af arkivets faglige personale og en række frivillige aktører. Denne proces vil være afsluttet i løbet af efteråret 2016. Herefter skal der udarbejdes brødtekster og nodeskrivning, og heftet forventes at udkomme forår 2017.

Ansøger og Bevillingshaver: Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild). Genbevilling: link.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets nodebog.

Bevillingen blev afsluttet i maj 2020 ved modtagelsen af projektets nodebog. Bogen er udkommet i serien Nordjysk Folkekultur - og udgør 13. årgang. Den distribueres til medlemmer af Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland - men sælges også i løssalg for kr. 175. Se bilag.

Nordjysk Folkekultur, forside - Nodebogen er udkommet i serien Nordjysk Folkekultur. Den distribueres til medlemmer af Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland.