Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere

- af Bo Skjærbæk, red. juni 2020

Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere, Forlaget Vort Land, København 1937, H.H. Hansens Bogtrykkeri, Fr. Alle 50, Aarhus.

Vor Tids danske Musikere & Tonekunstnere, København 1937 giver små biografier over komponister, musikere, sangere og musikpædagoger, bl.a. ordnet topografisk.

"Bogen" udkom bl.a. i Hæfter med ca. 40 sider i hvert hæfte. Jeg har en "Bog" med hæfte 1-13 samt løse hæfter 1-14. Hæfternes sider er fortløbende nummereret - side 1 - 571

Det 14. hæfte kan opfattes som et supplements-hæfte med oplysninger fra Bornholm og Landkommuner. I dette hæfte optræder oplysninger om D.T.S. Bjerregaard.

Der er også korte oplysninger om musiklivet i de enkelte amter og kommuner og større byer. I hæftet med oplysninger om musiklivet i København er en af D.T.S. Bjerregaards sønner anført, J.J.S. Bjerregaard, side 83.

Jeg bringer nogle få uddrag fra bogen med særlig henblik på D.T.S. Bjerregaard:

Omtale af J.J.S. Bjerregaard med billede.

Omtaler af musiklivet i Kjellerup og andre personer med tilknytning til D.T.S. Bjerregaard eller Kjellerup.

I øvrigt giver bogen ved en lidt mere end overfladisk gennembladring et billede af hvad titlen / betegnelsen Musikdirektør beskriver af beskæftigelse.