Dansk Folkemindesamling

Dansk Folkemindesamling har mange optagelser med spillemænd. I flere af disse optagelser er der numre fra D.T.S. Bjerregaards Baldanse.

En offentliggørelse af disse numre kan være forbundet med rettighedshensyn. Men jeg håber at kunne vise nogle eksempler af egen kraft eller fx ved at andre interesserede ansøger om midler til at tage til Dansk Folkemindesamling i København og finde nogle gode eksempler og få afklaret rettighederne omkring numrene så de kan offentliggøres.