Akkompagnement

- af Bo Skjærbæk, red. februar 2018

Idet jeg antager at D.T.S. Bjerregaard har haft et stort kendskab til at spille til dans kan det være interessant at se på hvilke måder han skelner mellem de enkelte typedanse i akkompagnementet. Det væsentligste rytmiske akkompagnement til melodierne udgøres af Violin IIdo stemmen og Bas stemmen.

Med typedanse menes i denne tekst:

  • to-delte dansetaktarter som skottish, rejnlænder, polka (rejnlænder), polka, galop og hopsa

  • tre-delte dansetaktarter som mazurka, trippevals, klinkevals, vals, tyroler vals og wienervals

De følgende gennemgange bygger på nogle få udvalgte melodier samt de melodier jeg i øvrigt har fået skrevet ud i tidens løb i partitur. Jeg har virkelig forsøgt at holde mig til de reelle kendsgerninger og ikke fantasere. Måske synes du også at der mangler nogle yderligere forklaringer og fodnoter. Det er jeg ganske enig i men jeg håber det går alligevel.

Af hensyn til opsætningen med nodeeksempler og figurer har jeg valgt kun at anføre begyndelsen af de enkelte artikler på siden - hele artiklen kan ses / downloades nederst på hver enkelt side som en pdf-fil. Hvor der også er yderligere nodeeksempler og bilag.