Splittergal Spillemand

10.000 til trykning af bogen Splittergal Spillemand.

Bevilling: Til en portrætbog om den 65-årige Jacob Hogrebe. Han er ud af spillemandsslægt (Bødkerslægten), som har hjemsted på egnen omkring Tjele Langsø mellem Hobro og Viborg. Familien arbejdede som bødkere og spillemænd på Tjele Hovedgård. Bogen skal indeholde en beskrivelse af slægten med noder til nogle af spillemændenes melodier.

Ansøgers korte begrundelse: Bogen beretter om en person, der har brugt sin kærlighed, harmonika og humor til at gøre en forskel for mange mennesker. Målet er at skabe indsigt i spillemandstraditionen og inspirere andre, der har lyst til at bruge folkemusik til at bygge broer og fællesskab.

Ansøgers uddybende forklaring: Gennem 10 år var Jacob fast akkompagnatør for den legendariske gårdmusikant Perletand. Bogen skal indeholde nogle af hans sangtekster. Jacob kæmper for at bevare gamle gårdmusikanter og spillemænds kulturhistorie, og formidler den i dag videre til de næste generationer bl.a. gennem gårdsanger og spillemandstræf. Bogen er således med til at udvide kendskabet til spillemands- og gårdsangerkulturen, og på den måde Jacob har praktiseret den på. Musikken bruger Jacob også i sit arbejde med folk på kanten af samfundet. Han dannede og ledede musik- og gøglergruppen De Splittergale i 28 år – et projekt der blev en redning for mange psykisk sårbare og socialt udsatte. Gruppen eksisterer fortsat og har hjemsted i Aarhus. Han har også arrangeret talrige koncerter og festivaler med kurdere og romaer i ind- og udland og underholdt i fængsler, på psykiatriske hospitaler, roma ghettoer og andre utraditionelle steder.

Ansøger og Bevillingshaver: Jacob Hogrebe.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets bog.

Bevillingen blev afsluttet i marts 2021 ved modtagelsen af projektets bog. Bogen er udkommet på forlaget Kharius, marts 2021, ISBN: 978-87-7153-368-2.

Portrætbillede - Ekstra portrætbillede

Bogens kreditering - Alle væsentlige oplysninger om bogens udgivelsesdetaljer

Bogens indholdfortegnelse - Indholdsfortegnelse

Bogens forside - Med tekst og billede

Bogens bagside - Kort tekst om bogens indhold