Konkurrence

Konkurrence og Prisvinderkoncert

med D.T.S. Bjerregaard, 2022

Udvælg, arrangér og indspil 1 af de udvalgte melodier samt 1 original polka (i alt på mellem 3 og 10 min.), i alt 2 numre.

Kriterier for præmie i al almindelighed: det indspillede skal 1) høre til genren, 2) gerne være med et stejf af originalitet, 3) have hørbar spilleglæde, 4) opfordre til dans, 5) være en lytteoplevelse.

Der uddeles højest 3 præmier.

Præmier:

1. præmie kr. 15.000, 2. præmie kr. 10.000, 3. præmie kr. 5.000

Send eller aflevér resultatet anonymt / under pseudonym inden 1. maj 2022 på en CD eller som mp3-filer i en konvolut til Fonden. Resultatet af konkurrencen vil blive offentliggjort den 15. juni 2022. Priserne vil blive uddelt ved en ”Prisvinderkoncert med D.T.S. Bjerregaard”.

Prisvinderkoncerten finder sted den lørdag den 6. august 2022, om eftermiddagen på Musik over Præstø Fjord, Tappernøje, hvor prisoverrækkelsen vil finde sted til præmiemodtagerne.

Send eller aflevér anonymt en CD eller mp3-filer, samt en kuvert med en anonym titel[1], i alt:

a) En CD eller -file(r) med indspilning af melodi(er), husk den anonyme titel / pseudonym – derudover ingen tekst på CD’ en eller i mp3-filen (ingen tags).

b) En lukket kuvert til Bo Skjærbæk, Hvejselvej 39, 7300 Jelling, eller den anonyme mail, som indeholder oplysninger om indspilningen - husk den anonyme titel. Der skal være angivet en kontaktperson med navn og telefonnummer, samt navn og instrument på de deltagende spillemænd.

Kvittering for afleverede resultater fra:

Eskevaske, SPA-G-10, Surprise

[1] Den anonyme titel offentliggøres på Fondens hjemmeside ved modtagelsen, som kvittering for modtagelsen.

Konkurrence opslag 2022 - De væsentligste oplysninger om konkurrencen til download, udskrivning, oplysning.