Antologi

28.000 kr. til udgivelse af dobbelt CD

Projekt: Udgivelse af en dobbelt CD med tilhørende kommentarhefte, til en antologi med historiske indspilninger af spillemandsmusik fra Danmark.

Dobbelt-CD 'en er den første lydantonogi der dækker mange lokaliteter i Danmark. Den vil bestå af godt 100 eksempler på spillemandsmusik fra Danmark, og godt 100 personer medvirker.

Lydoptagelserne er alle hentet fra Dansk Folkemindesamlings arkiv og er indspillet imellem 1909 og 2003 altså over en periode på næsten 100 år. De ældste optagelser er indspillet på voksruller, mens hovedparten er spolebåndsoptagelser og de nyeste er moderne digetale optagelser.

På CD'en er følgende instrumenter repræsenteret: Violin, diatonisk harmonika, femradet kromatisk harmonika, mundharpe, klaver, basun, trompet, klarinet, bas, fløjte, trommer og desuden vokaltral.

Optagelserne vil blive suppleret med en fyldig kommentarhefte, med en indledning der beskriver de instrumenter og den sammenspilspraksis der er repræsenteret.

Desuden vil de enkelte optagelser blive kommenteret hver for sig, lige som der vil være en fyldig beskrivelse af de enkelte spillemænd.

Dobbelt-CD'en der skal produceres i et oplag på l000 eksemplarer udsendes på Forlaget Kragen (Et udgiverselskab der styres af Dansk Folkemindesamling og Foreningen Danmarks Folkeminder i fællesskab.)

Der søges om støtte til selve udgivelsen der ifølge det vedlagte budget samlet beløber sig til kr. 48.000,-.

Når vi i særlig grad vil være glade for støtte fra Saugmann Bjerregårds Fond, skyldes det, at Musikdirektør Saugmann Bjerregaards kompositioner har været til stor inspiration for mange af de medvirkende.

Saugmann skrev mange af sine kompositioner i nogle tonearter og i en sværhedsgrad som gjorde, at melodierne helt naturligt indgik i de lokale spillemænds repertoire, hvilket der findes der talrige eksempler på i Dansk Folkemindesamlings lydarkiv.

På denne dobbelt-CD findes to eksempler hvor lokale spillemænd spiller deres version af Bjerregaard kompositioner. Det er Madvig Vilsen, Læsø der spiller "Den strejkende General" som Bjerregaard publicerede december 1911 med titlen "En Strejkende General. Schottisch" og en hopsa spillet af Niels de Friis, Hejnsvig.

WeekendAvisen, anmeldelse - Anmeldelse i WeekendAvisen i forbindelse med udgivelsen. Af Ina Kjøgx Pedersen: Arv, slid og sjov. Lyden mangler. Lugten. Og stemningen, ikke mindst. Som pdf-fil.

Vildspil og nodespil, foredrag - Indbydelse til foredrag i anledning af bogens udgivelse på Dansk Folkemindesamling.

Vildspil og nodespil, anmeldelse - Fra forlagets salgsside. Anmeldelse. Som pdf-fil.

Forlaget Kragen, salg - Bogen findes til salg på forlagets hjemmeside, kr. 225.