Museum Rebild

Lidt historie

Museum Rebild, eller Spillemandsmuseet i daglig omtale, har haft en omtumlet tilværelse. Ikke desto mindre har det været et sted hvor mange har henvendt sig med "gamle noder" inden de kom på bålet eller lossepladsen. Derfor har museet en omfattende samling af Baldanse hæfter, sikker fra adskillige kilder.

For nogle år siden modtog jeg en registrant over museets beholdning af Baldanse hæfter (Bilag 6). Den bliver stadig mere omfattende som tiden går - i modsætning til Det Kgl. Bibliotek og Musikmuseets samlinger af Baldanse hæfter.

- Bo Skjærbæk, juni 2020

Bilag 6 - tekst