Fonden

Fonden (uddrag fra Vedtægter)

1. Navn:

1.1. Fondens navn er:

"Saugmann Bjerregaards Fond"

1.2. Fonden er stiftet af det privatskiftede bo efter Esther Jungbloot Bjerregaard, Søndergade 21, 1. th., 8620 Kjellerup v/advokat Dorte Guldbrøn, Gravene 2, 8800 Viborg, ifølge fuldmagt.

1.3. Fondens hjemsted er Kjellerup Kommune.

2. Formål:

2.1. Fondens formål er:

at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt

at støtte unge musikere / spillemænd, som ønsker at arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards kompositioner og arrangementer.

2.2. Det arbejde, der ydes støtte til, skal efterfølgende dokumenteres i lyd eller skrift og videregives til fondens bestyrelse. For at sikre offentliggørelse opretter fonden en hjemme­side, hvor de arbejder, der er ydet støtte til, offentliggøres.

2.3. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at der i de relevante blade, medier m.v. annonceres med legatet, og samtidigt angive evt. seneste ansøgningsfrist og hvortil legatansøgningen skal fremsendes.