Orkestre

- af Bo Skjærbæk, opdateret aug. 2020

Under orkestre har jeg valgt at fortælle om D.T.S. Bjerregaards orkester som afbildet i Edvin Sevelsteds bog: Fem gange Bjerregaard. Der er flere kilder som belyser orkestrets eksistens:

  • Hovedbog for D.T.S. Bjerregaards musikforretning. Med stempelmærker og 432 paginerede sider. Den indeholder en alfabetisk fortegnelse over kunder i musikforretningen og deres køb og salg i forretningen fra 1915 til ca. 1927.

  • Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere. Forlaget Vort Land, København, 1937

  • Vilhelm Petersens Erindringer. Nedskrevet i 1956 og 57. Privateje.

Måske kan der være en pointe i at sammenholde D.T.S. Bjerregaards erfaringer fra orkesterspillet med arrangementerne fra Baldansehæfterne.

Samtidig kan jeg, ud fra studier af en hovedbog fra D.T.S. Bjerregaards forretning, fortælle lidt mere om de enkelte musikere i D.T.S. Bjerregaards orkester, som Edvin Sevelsted har sat navne på.

Bilag:

I billedet af "det store orkester" er der sat navne på de enkelte orkestermedlemmer og fortalt om orkestret. De øvrige orkesterbilleder erandre udgaver af det samme billede, evt. i en bedre opløsning.

I "Hovedbogen" er der billeder af bogens sider og fortalt om de enkelte orkestermedlemmer.